Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Bộ GD&ĐT mới đây đã ban hành thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc…
Read More

MẸO VIẾT GHI CHÚ HIỆU QUẢ

Viết ghi chú là kỹ năng ghi chép và chú thích lại những gì mình đã nghe, thấy, hay học được trong thời gian thực – những trang ghi chú mà bạn chép lại từ những bài giảng, bài hướng dẫn, cuộc họp, và hơn thế nữa. Chúng thường được…
Read More

HƯỚNG DẪN TẠO HỒ SƠ GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar là một công cụ tìm kiếm trên web miễn phí cho phép truy cập danh mục hoặc toàn văn các tài liệu học thuật của các lĩnh vực nghiên cứu. Hồ sơ công bố của một tác giả trên Google Scholar sẽ lưu toàn bộ danh sách các…
Read More