fbpx

March 3, 2021

THỰC TRẠNG XUẤT BẢN PHI LỢI NHUẬN

Phỏng vấn của hai tác giả Laura Brown và Roger C. Schonfeld với các giám đốc điều hành của các hiệp hội học thuật và các nhà xuất bản trường đại học cung cấp một góc nhìn toàn cảnh về mảng xuất bản phi lợi nhuận.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn