250 học bổng Cử nhân Warwick

250 học bổng Cử nhân Warwick, Vương quốc Anh cho sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2021

Đại học Warwick – một trong những đại học danh giá nhất Vương quốc Anh – cung cấp 250 suất học bổng năm học 2021-2022 cho các sinh viên quốc tế xuất sắc. Các suất học bổng này sẽ được áp dụng cho suốt 4 năm chương trình Cử nhân của sinh viên. 

Đại học Warwick tập trung vào cung cấp những thử thách trong học thuật qua chất lượng giảng dạy hàng đầu và các cơ hội nghiên cứu có giá trị. Trường sở hữu các cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu độc nhất và một môi trường học tập tiên tiến, tất cả đều giúp phát triển chuyên môn và các kỹ năng chủ chốt cho sinh viên.

 • Bậc học: Cử nhân
 • Giá trị: từ £2,000 tới toàn bộ học phí
 • Số lượng học bổng: 250 
 • Dành cho các sinh viên quốc tế

Điều kiện

 • Học sinh quốc tế (ngoại trừ Vương quốc Anh)
 • Các chương trình học được áp dụng: Chương trình Cử nhân tất cả các ngành tại Đại học Warwick (bao gồm cả Foundation course – Khóa học Nền tảng)
 • Học sinh cần tự chi trả học phí (học phí không thể được chi trả bởi bên thứ ba)
 • Học sinh nộp hồ sơ apply chương trình Cử nhân toàn thời gian tại Đại học Warwick năm học 2021 trước hạn nộp hồ sơ 15/01/2021
 • Được nhận vào chương trình Cử nhân năm học 2021 của một chuyên ngành bất kì tại Đại học Warwick.

Cách nộp hồ sơ

 • Học sinh cần đọc một số yêu cầu đầu vào của chương trình Cử nhân.
 • Chuẩn bị những tài liệu bắt buộc: các chứng chỉ liên quan, bảng điểm THPT và bài luận cá nhân.
 • Yêu cầu ngoại ngữ: các chứng chỉ Tiếng Anh như IELTS, TOEFL hoặc các chứng chỉ được Đại học Warwick chấp nhận.

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại https://bit.ly/37fIcuM 

Leave A Comment