ẢNH HƯỞNG CỦA NGHIỆN FACEBOOK LÊN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TRIỆU CHỨNG CĂNG THẲNG VÀ RỐI LOẠN GIẤC NGỦ

Facebook là một trong những trang mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới. Facebook có khả năng mang lại cho người dùng cảm giác kết nối, được thuộc về và hỗ trợ xã hội, cũng như gia tăng cảm giác nổi tiếng. Do đó, người dùng Facebook có khả năng tiến tới việc nghiện sử dụng trang MXH này – tức tham gia quá mức tới độ gặp khó khăn trong các chức năng xã hội thông thường. 

Tranh: Rishab Soni/Behance | CC BY-ND-ND 4.0

Việt Nam có tới 7 triệu người dùng Facebook (tương đương khoảng 75% dân số). Trước con số khổng lồ này cùng nhiều tác động tiêu cực của nghiện Facebook, tác giả Hồ Thị Trúc Quỳnh đến từ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tìm hiểu về tác động trung gian (mediating effect) của nghiện Facebook lên mối quan hệ giữa căng thẳng và rối loạn giấc ngủ. Kết quả của nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí International Journal of Mental Health and Addiction (Q2 Scopus, 2020 JIF = 3.836).

Nghiên cứu thu thập dữ liệu trên 354 cá nhân đang làm việc tại các cơ quan hành chính ở miền Trung Việt Nam. Trong số đó, có 45.2% báo cáo là có căng thẳng, 33.6% nằm trong nhóm nguy cơ có khả năng nghiện Facebook. 68.1% có vấn đề với giấc ngủ với tần suất ít hơn một lần một tuần, 22.6% trải nghiệm một đến hai lần một tuần và 1.4% gặp khó khăn với giấc ngủ ít nhất ba lần một tuần.

Kết quả nghiên cứu nhận thấy căng thẳng có mối quan hệ tích cực với rối loạn giấc ngủ, và việc nghiện Facebook phần nào có tác động trung gian tới mối quan hệ. Tác giả cho rằng những người có mức độ căng thẳng cao thường có xu hướng tìm tới Facebook để giải tỏa cảm xúc và tìm kiếm sự hỗ trợ xã hội. Do đó, họ có nguy cơ nghiện trnag MXH này cao hơn. Việc sử dụng Facebook với tần suất lớn mặt khác gây ảnh hưởng tới giấc ngủ do ánh sáng từ các thiết bị có thể làm trì hoãn nhịp sinh học. Một lý giải khác là do việc có các kích động về nhận thức, cảm xúc và sinh lý khi sử dụng Facebook cũng có thể dẫn tới rối loạn giấc ngủ. 

Bên cạnh việc cung cấp các kết quả đáng chú ý đối với việc sử dụng MXH của người Việt, nghiên cứu của tác giả Hồ Thị Trúc Quỳnh còn góp phần cung cấp một bằng chứng thực chứng về tác động trung gian của việc nghiện Facebook đối với mối quan hệ giữa cang thẳng và rối loạn giấc ngủ – một khoảng trống nghiên cứu trong các nghiên cứu về chủ đề liên quan. 

Chi tiết nghiên cứu: Ho, T. T. Q. (2021). Facebook Addiction Partially Mediated the Association Between Stress Symptoms and Sleep Disturbance Among Facebook Users. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-11. 

Leave A Comment