ASSUSS_ldpcover

TIỀN ÍT, HỌC LỰC TÀNG TÀNG, LIỆU CÓ ĐI DU HỌC ĐƯỢC KHÔNG?

Anh, Chị muốn con du học, NHƯNG...

Con của Anh, Chị thì?

Kể cả khi có học bổng, vẫn gặp khó khăn trong con đường phát triển dài hạn

ĐỪNG LO LẮNG! VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG AI!

Với khoá học ASSUSSAdvance in Social Sciences for Upper-secondary School Students (Chương trình tiên tiến về khoa học xã hội cho học sinh trung học phổ thông) bạn sẽ nâng cao được nội lực  bản thân thông qua các phương pháp học tập, tư duy, sự tự tin, từ đó giúp bạn trưởng thành trong môi trường học tập quốc tế

Chương trình tinh gọn, thời gian học tập linh hoạt!

Hãy tưởng tượng...

Con của Anh, Chị sẽ

 • Tìm và hiểu được ngành học mình mong muốn theo đuổi.
 • Tự hoạch định lộ trình phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
 • Được giảng viên tư vấn và viết thư giới thiệu khi chọn trường và xin học bổng.
 • Có cơ hội trở thành tác giả (đồng tác giả) của một bài viết khoa học đăng trên trang web được Google Scholar chỉ mục.

Anh, Chị sẽ

 • Đồng hành cùng con trong quá trình đưa ra quyết định cho tương lai.
 • Yên tâm và tin tưởng về con đường phát triển sự nghiệp của con.

Tại sao Anh, Chị nên chọn Edlab?

Đội ngũ giảng viên đồng hành cùng con Anh, Chị

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Các khóa học nền tảng

 • Học phần 1: Các kỹ thuật tự học
 • Học phần 2: Các kỹ thuật tự học (tiếp)
 • Học phần 3: Tư duy phản biện
 • Học phần 4: Tư duy sáng tạo
 • Học phần 5: Biểu thị dữ liệu trong nghiên cứu khoa học
 • Học phần 1: Giới thiệu về hệ thống xuất bản học thuật quốc tế 
 • Học phần 2: Kỹ năng đọc một tài liệu khoa học 
 • Học phần 3: Kỹ năng đọc một tài liệu khoa học (tiếp) 
 • Học phần 4: Kỹ năng viết lại câu
 • Học phần 5: Kỹ năng phát triển khổ, đoạn 

Các khóa học chuyên sâu - tự chọn

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực kinh doanh và quản lý 
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn giữa một trong các chủ đề sau e-commerce, entrepreneurship, online marketing, new product development, business strategy …) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây transnational enterprise, service management, human resource management, culture organization …) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp
 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực kinh tế và tài chính
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề kinh tế học (Hiểu chung về ý tưởng chính: hữu dụng – Ulitity, cung cầu – supply & demand, người kinh tế lý trí…) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề các nhánh kinh tế học (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây 5 trong nhánh kinh tế học hiện đại Evolutionary Economics, Behavioural Economics, Experimental Economics, Neuroeconomics, poverty economics – Đây là những chủ đề đoạt giải Nobel kinh tế trong vòng 10 năm trở lại đây) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp
 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề tài chính (lựa chọn một trong các nội dung chính tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân, tài chính tiền tệ… – Chọn những bài báo khoa học systematic review, literature review) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề các nhánh kế toán – kiểm toán (lựa chọn các concepts quan trọng kế toán – kiểm toán hiện đại, học về những cases gian lận kinh điểm về kế toán, kiểm toán trên thế giới – Eron, Bông Bạch Tuyết…) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.

 

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về quản lý lĩnh vực công, phân biệt quản lý lĩnh vực công và lĩnh vực tư.
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các lĩnh vực sau New Public Management, New Public Governance, Public Efficiency and Effectiveness, Decentralization, Public Budgeting, Public Performance, National, Regional, and Local Government.
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề Public Policy trong tài chính và kế toán công, hành chính công.

 • Học phần 4, 5: Học viên chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo keywords ở trên và trình bày trước lớp.

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực Giáo dục học và Quản lí Giáo dục
  • Tổng quan ngành học, cơ hội nghề nghiệp
  • Một số diễn ngôn và học thuyết giáo dục
  • Một số xu hướng phát triển, đổi mới giáo dục
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn giữa một trong các chủ đề sau equity and equality, liberal education and STEM/technical education, sustainable education and crisis, life-long learning, etc.) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây education reforms, e-learning, project-based learning and prolem-based learning, learning evaluation, etc.) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: Tổng quan về ngành môi trường, khoa học trái đất và phát triển bền vững
  • Giới thiệu về ngành, cơ hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo phù hợp, các cơ hội phát triển học thuật.
  • Các khái niệm và các vấn đề nghiên cứu cơ bản 
  • Xu hướng phát triển, các trào lưu nghiên cứu và ứng dụng hiện nay.
 • Học phần 2: Bền vững và phát triển bền vững 
  • Định nghĩa bền vững và phát triển bền vững
  • Mục tiêu phát triển bền vững (Millenium Development Goals, Sustainable Development Goals)
  • Ba trụ cột của phát triển bền vững: môi trường, kinh tế, xã hội
  • Chỉ số đo lường phát triển bền vững quốc gia
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề hẹp về bền vững (lựa chọn 1 trong các chủ đề hẹp)
  • Thế nào là 1 thành phố đáng sống, 
  • Dịch vụ hệ sinh thái, 
  • Rủi ro (risks), nguy cơ (hazards), và khả năng phục hồi (resilience) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: Tổng quan về hai ngành Xã hội học và Nhân học
 • Giới thiệu về ngành, cơ hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo phù hợp, các cơ hội phát triển học thuật.
 • Các khái niệm và vấn đề cơ bản. 
 • Xu hướng phát triển, các trào lưu nghiên cứu và ứng dụng hiện nay.
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề Xã hội học (lựa chọn một trong các chủ đề Xã hội học đô thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học phát triển, Xã hội học tôn giáo, Xã hội học lao động, etc.)
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề Nhân học (lựa chọn một trong các chủ đề Nhân học sinh học, Khảo cổ học, Nhân học xã hội, Nhân học văn hóa)
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: 
  • Tổng quan về truyền thông và báo chí
  • Mass Media
  • Print Media
  • Electronic Media and Motion Picture
  • New Media
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề Quản lý truyền thông, Truyền thông chính trị, Truyền thông khoa học, Truyền thông y tế, Truyền thông doanh nghiệp/tổ chức, etc.)
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề Nghiên cứu truyền thông, Điện ảnh, Trò chơi điện tử, Nghiệp vụ báo chí, Fake News, etc.)
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp. 

HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

Đề tài nghiên cứu

Phân tích quá trình phát triển sản phẩm mới tại hai doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

New Product development: An analysis of two small and medium enterprises in Vietnam.

Đề tài nghiên cứu

Tác động của niềm tin tâm linh đến sự hồi phục sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

Investigating effects of faith-based spirituality on mental distress recovery of Vietnamese patients.

Đăng Ký Nhận Tư Vấn