ASSUSS_ldpcover2

Lo lắng tìm kiếm học bổng?
Lo lắng về khả năng thích ứng và bứt phá?

Đây có phải vấn đề bạn đang gặp phải?

ĐỪNG LO LẮNG! VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG AI!

Với khoá học ASSUSSAdvance in Social Sciences for Upper-secondary School Students (Chương trình tiên tiến về khoa học xã hội cho học sinh trung học phổ thông) bạn sẽ nâng cao được nội lực bản thân thông qua các phương pháp học tập, tư duy, từ đó giúp nâng cao sự tự tin và thành công trong môi trường học tập quốc tế.

Chương trình tinh gọn, thời gian học tập linh hoạt!

Khóa học này dành cho

Bạn sẽ đạt được gì từ khóa học này

Tại sao Bạn nên chọn Edlab?

Đội ngũ giảng viên đồng hành cùng bạn

TS. Phạm Hùng Hiệp

Giám đốc Nghiên cứu, EdLab Asia

ThS.Hoàng Anh Đức

Giám đốc EdLab Asia

TS. Hồ Hữu Lộc

Đại học Sư phạm Quốc gia Singapore

TS. Trần Thiện Vũ

Đại học Công nghệ Việt Hàn

TS. Phan Quang Anh

Đại học Zurich (Thụy Sĩ)

TS. Đặng Hoàng Ngân

Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

ThS. Đinh Việt Hùng

Đại học Lao Động - Xã Hội

Nguyễn Linh Chi

Nghiên cứu viên

Tạ Thị Ngọc Thuý

Nghiên cứu viên

Nguyễn Yến Chi

Nghiên cứu viên

Đoàn Thị Phương Thục

Nghiên Cứu viên

Nội dung chương trình

Các khóa học nền tảng

 • Học phần 1: Các kỹ thuật tự học
 • Học phần 2: Các kỹ thuật tự học (tiếp)
 • Học phần 3: Tư duy phản biện
 • Học phần 4: Tư duy sáng tạo
 • Học phần 5: Biểu thị dữ liệu trong nghiên cứu khoa học
 • Học phần 1: Giới thiệu về hệ thống xuất bản học thuật quốc tế 
 • Học phần 2: Kỹ năng đọc một tài liệu khoa học 
 • Học phần 3: Kỹ năng đọc một tài liệu khoa học (tiếp) 
 • Học phần 4: Kỹ năng viết lại câu
 • Học phần 5: Kỹ năng phát triển khổ, đoạn 

Các khóa học chuyên sâu - tự chọn

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực kinh doanh và quản lý 
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn giữa một trong các chủ đề sau e-commerce, entrepreneurship, online marketing, new product development, business strategy …) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây transnational enterprise, service management, human resource management, culture organization …) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp
 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực kinh tế và tài chính
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề kinh tế học (Hiểu chung về ý tưởng chính: hữu dụng – Ulitity, cung cầu – supply & demand, người kinh tế lý trí…) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề các nhánh kinh tế học (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây 5 trong nhánh kinh tế học hiện đại Evolutionary Economics, Behavioural Economics, Experimental Economics, Neuroeconomics, poverty economics – Đây là những chủ đề đoạt giải Nobel kinh tế trong vòng 10 năm trở lại đây) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp
 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề tài chính (lựa chọn một trong các nội dung chính tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân, tài chính tiền tệ… – Chọn những bài báo khoa học systematic review, literature review) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề các nhánh kế toán – kiểm toán (lựa chọn các concepts quan trọng kế toán – kiểm toán hiện đại, học về những cases gian lận kinh điểm về kế toán, kiểm toán trên thế giới – Eron, Bông Bạch Tuyết…) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.

 

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về quản lý lĩnh vực công, phân biệt quản lý lĩnh vực công và lĩnh vực tư.
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các lĩnh vực sau New Public Management, New Public Governance, Public Efficiency and Effectiveness, Decentralization, Public Budgeting, Public Performance, National, Regional, and Local Government.
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề Public Policy trong tài chính và kế toán công, hành chính công.

 • Học phần 4, 5: Học viên chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo keywords ở trên và trình bày trước lớp.

 • Học phần 1: Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực Giáo dục học và Quản lí Giáo dục
  • Tổng quan ngành học, cơ hội nghề nghiệp
  • Một số diễn ngôn và học thuyết giáo dục
  • Một số xu hướng phát triển, đổi mới giáo dục
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn giữa một trong các chủ đề sau equity and equality, liberal education and STEM/technical education, sustainable education and crisis, life-long learning, etc.) 
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề sau đây education reforms, e-learning, project-based learning and prolem-based learning, learning evaluation, etc.) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: Tổng quan về ngành môi trường, khoa học trái đất và phát triển bền vững
  • Giới thiệu về ngành, cơ hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo phù hợp, các cơ hội phát triển học thuật.
  • Các khái niệm và các vấn đề nghiên cứu cơ bản 
  • Xu hướng phát triển, các trào lưu nghiên cứu và ứng dụng hiện nay.
 • Học phần 2: Bền vững và phát triển bền vững 
  • Định nghĩa bền vững và phát triển bền vững
  • Mục tiêu phát triển bền vững (Millenium Development Goals, Sustainable Development Goals)
  • Ba trụ cột của phát triển bền vững: môi trường, kinh tế, xã hội
  • Chỉ số đo lường phát triển bền vững quốc gia
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề hẹp về bền vững (lựa chọn 1 trong các chủ đề hẹp)
  • Thế nào là 1 thành phố đáng sống, 
  • Dịch vụ hệ sinh thái, 
  • Rủi ro (risks), nguy cơ (hazards), và khả năng phục hồi (resilience) 
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: Tổng quan về hai ngành Xã hội học và Nhân học
 • Giới thiệu về ngành, cơ hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo phù hợp, các cơ hội phát triển học thuật.
 • Các khái niệm và vấn đề cơ bản. 
 • Xu hướng phát triển, các trào lưu nghiên cứu và ứng dụng hiện nay.
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề Xã hội học (lựa chọn một trong các chủ đề Xã hội học đô thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học phát triển, Xã hội học tôn giáo, Xã hội học lao động, etc.)
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề Nhân học (lựa chọn một trong các chủ đề Nhân học sinh học, Khảo cổ học, Nhân học xã hội, Nhân học văn hóa)
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp.
 • Học phần 1: 
  • Tổng quan về truyền thông và báo chí
  • Mass Media
  • Print Media
  • Electronic Media and Motion Picture
  • New Media
 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề Quản lý truyền thông, Truyền thông chính trị, Truyền thông khoa học, Truyền thông y tế, Truyền thông doanh nghiệp/tổ chức, etc.)
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề (lựa chọn một trong các chủ đề Nghiên cứu truyền thông, Điện ảnh, Trò chơi điện tử, Nghiệp vụ báo chí, Fake News, etc.)
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các keywords ở trên và trình bày trước lớp. 
 • Học phần 1: 
  • Các tiếp cận nền tảng trong tâm lý học (Hành vi, Phân tâm học, Nhận thức, Nhân văn – Hiện sinh);
  • Một số phương pháp chuyên ngành trong nghiên cứu và thực hành tâm lý học (Thang đo, Thực nghiệm, Trắc nghiệm tiêu chuẩn, Trắc nghiệm phóng chiếu, Phân tích sản phẩm hoạt động, Hỏi chuyện);
  • Một số chuyên ngành tâm lý học; cơ hội học tập, việc làm; quy trình được công nhận hành nghề tâm lý học ở một số quốc gia trên thế giới (số giờ đào tạo, số giờ thực tập, số giờ thực hành có giám sát, hoạt động đào tạo liên tục, việc đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp).

 

 • Học phần 2: Bài đọc chuyên đề mang tính lý thuyết hoặc về các lý thuyết dựa trên dữ liệu (grounded theory) (gắn bó, khủng hoảng cuộc đời, bản sắc cá nhân, cảm nhận hạnh phúc, các rối loạn tâm lý).
 • Học phần 3: Bài đọc chuyên đề là các nghiên cứu thực chứng liên quan đến các khái niệm của học phần 2.
 • Học phần 4, 5: Học sinh chia nhóm đọc bài về chủ điểm theo các khái niệm được giảng viên gợi ý và trình bày trước lớp.

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CỰU HỌC VIÊN

Đề tài nghiên cứu

Tác động của niềm tin tâm linh đến sự hồi phục sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

Investigating effects of faith-based spirituality on mental distress recovery of Vietnamese patients.

Đề tài nghiên cứu

Phân tích quá trình phát triển sản phẩm mới tại hai doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

New Product development: An analysis of two small and medium enterprises in Vietnam.

Đăng Ký Nhận Tư Vấn