Minh bạch hóa quá trình thu hồi các ẩn phẩm học thuật

Dương Phú Việt Anh tổng hợp Vốn là một cơ sở dữ liệu thư mục uy tín hàng đầu của nhà xuất bản Elsevier, Scopus là kho dữ liệu lớn nhất, chỉ mục các bài báo của những nhà nghiên cứu, thủ thư và các tổ chức học thuật trên khắp thế giới. Để đảm […]

4th INTERNATIONAL BALTIC SYMPOSIUM ON SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (BalticSTE2021) – “SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: DEVELOPING A GLOBAL PERSPECTIVE”

Dear Colleagues, On behalf of the organizing committee, we are delighted to welcome you to Šiauliai, Lithuania, for the IV International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE 2021. The Symposium will be held in Šiauliai (Lithuania) in June 2021 during days 21-24. We cordially encourage you to attend and contribute to one of […]