THU HÚT SINH VIÊN NHẬP HỌC THÔNG QUA MỨC ĐỘ THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Nhóm tác giả đến từ trường Đại học RMIT TP. HCM và Đại học Quốc gia Australia mới đây đã có nghiên cứu với chủ đề “Driving enrolment intention through social media engagement: a study of Vietnamese prospective students” công bố online trên tạp chí “Higher Education Research & Development”. Higher Education & Development là […]