BẰNG CHỨNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 TỪ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẠI 95 QUỐC GIA

Sự tác động của lĩnh vực du lịch đến lượng khí thải CO2 trên toàn cầu đang là một chủ đề chưa được làm rõ. Do đó, hai tác giả Lê Thái Hà (Đại học Fulbright Việt Nam) và Nguyễn Phúc Cảnh (Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh) đã thực hiện nghiên cứu “The impact of tourism on carbon dioxide emissions: insights from 95 countries” nhằm cung cấp bằng chứng về tác động của du lịch đối với lượng khí thải carbon dioxide ở 95 quốc gia. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Applied Economics – là tạp chí Q2 Scopus về lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế lượng (Economics and Econometrics) với CiteScore: 1.9 và được SCI chỉ mục.

Nhóm tác giả đã sử dụng bộ dữ liệu của của 95 quốc gia, bao gồm ba tập mẫu con (subsample) của các quốc gia được phân loại theo mức thu nhập trong giai đoạn 1998–2014. Khung lý thuyết của nghiên cứu này được xây dựng dựa trên phiên bản mở rộng của mô hình STIRPAT kết hợp với EKC.  

Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy:

1. Du lịch (doanh thu và số lượng khách đến) làm giảm tổng lượng khí thải CO2 và lượng khí thải CO2 từ sản xuất điện, nhiệt ở các quốc gia được nghiên cứu;

2. Du lịch làm tăng lượng khí thải CO2 từ giao thông vận tải. Không những thế, lượng khách du lịch cũng làm tăng lượng khí thải CO2 trên đầu người;

3. Tác động của du lịch đến lượng khí thải khác nhau với các mức thu nhập khác nhau ở các quốc gia được nghiên cứu.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra  một số hàm ý. Đầu tiên, những phát hiện trên cho thấy sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và tiêu thụ năng lượng là những yếu tố chính giải thích cho tổng lượng khí thải CO2, lượng khí thải CO2 bình quân đầu người và lượng khí thải CO2 từ sản xuất điện và nhiệt. Do đó, những yếu tố trên nên được xem xét và cân nhắc khi xây dựng các kế hoạch phát triển bền vững liên quan đến chất lượng môi trường. Chẳng hạn như nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hoặc sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường hơn. Thứ hai, du lịch làm tăng lượng khí thải CO2 từ giao thông vận tải, ngụ ý rằng cần đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ các hoạt động vận chuyển carbon thấp trong ngành du lịch để làm giảm phát thải.

Hơn nữa, ở cấp độ toàn cầu, du lịch làm giảm tổng lượng phát thải CO2 và giảm lượng phát thải CO2 từ sản xuất điện và nhiệt ở các nước được nghiên cứu. Điều này ngụ ý rằng các chính phủ nên hỗ trợ các biện pháp khuyến khích cho sự phát triển của ngành du lịch vì lợi ích của khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, du lịch cũng làm gia tăng việc phát thải CO2 do giao thông vận tải. Vậy nên, chính phủ cần áp dụng các quy tắc giao thông vận tải cụ thể để giảm các thiệt hại về môi trường do du lịch gây ra. Đối với tất cả các nhóm quốc gia ở các mức thu nhập khác nhau, hoạt động du lịch dẫn đến mức phát thải CO2 trên đầu người cao hơn. Do đó, việc quản lý du lịch ở các nước ở mọi mức thu nhập cần được tiếp tục cải thiện để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường.

Chi tiết nghiên cứu:

Le Thai Ha & Nguyen Phuc Canh (2020). The impact of tourism on carbon dioxide emissions: insights from 95 countries. Applied Economics, 1–27.

Leave A Comment