BAO NHIÊU TRÍCH DẪN LÀ ĐỦ?

Nhiều trích dẫn không phải lúc nào cũng là tốt

Thông thường, bạn chỉ nên dùng tối đa 3 trích dẫn để củng cố cho một khẳng định. Một số lý do cho việc không nên dùng quá trình trích dẫn là:

– Nó làm phá vỡ dòng chảy của bài báo.

– Nó có thể mang hàm ý rằng nghiên cứu của bạn không quá mới và quá quan trọng, khi mà đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này được công bố. Điều này có nghĩa là bạn cần cố gắng hơn trong việc thuyết phục ban biên tập và người phản biện rằng đóng góp của bạn là độc đáo. 

– Nó có thể thể hiện rằng bạn không nhận diện được đâu là những công trình quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn.

– Nó có thể khiến cho người phản biện có ấn tượng rằng bạn là một nhà nghiên cứu còn trẻ và chưa có kinh nghiệm.

Mặt khác của đồng xu

Mặt khác, cũng có nhiều lý do tốt cho việc không nên quá keo kiệt trong việc sử dụng các tài liệu trích dẫn.

– Bạn cần thể hiện được rằng mình có kiến thức tổng quát về lĩnh vực bằng việc trích dẫn được các công trình quan trọng. Nếu như lĩnh vực nghiên cứu của bạn là một lĩnh vực phổ biến, khá dễ hiểu khi có nhiều nghiên cứu về nó.

– Bạn cần trích dẫn những tác giả quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thể hiện mình là một phần của cuộc “đối thoại học thuật” với tạp chí bạn nộp bài bằng cách chú ý tới những nghiên cứu của các biên tập viên tạp chí đó. Đương nhiên cần lưu ý rằng chỉ nên trích dẫn những công trình thực sự quan trọng và có liên quan tới chủ đề nghiên cứu của bạn.

Các gợi ý chung

Đầu tiên, hãy tham khảo tạp chí mà bạn đang muốn nộp bài để có cái nhìn tổng quát về lượng trích dẫn phù hợp với tạp chí. Khi đọc lại lần cuối bản thảo, hãy cân nhắc xóa các trích dẫn bạn chỉ trích một lần, mà lại được trích cùng nhiều nghiên cứu khác. Nghiên cứu đó rõ ràng có vẻ là không cần thiết đối với bài báo của bạn. 

Nhìn chung, không có quy tắc chính thức cho việc đâu là hạn chế cho số lượng tài liệu trích dẫn, mặc dù đương nhiên việc trích dẫn quá nhiều là không tốt. Nếu bạn muốn thể hiện rằng có rất nhiều trích dẫn ủng hộ cho một khẳng định này, hãy lựa chọn một số bài báo nổi bật và viết dưới dạng đây là những bài báo ví dụ: “e.g., Smith et al., 1943; Turner and Anthony, 1963)”, “[khẳng định này được đưa ra bởi], for example, Smith et al. (1943) and Turner and Anthony (1963).”

Tuy vậy, cần xem xét ngữ cảnh cụ thể để đánh giá rằng bạn chỉ cần nêu một vài ví dụ nổi bật hay thực sự cần liệt kê tất cả các tài liệu liên quan. Chẳng hạn, nếu như bạn có một danh sách các tài liệu mà không có cái nào quan trọng hơn cái nào và không có cái nào tổng quát cái còn lại, có vẻ sẽ cần thiết để nêu hết chúng ra bất kể chúng có nhiều như thế nào. 

Ngoài ra, cần nhớ rằng một phần tổng quan tài liệu có mục đích giúp người đọc có thể cập nhật được tình hình hiện tại của chủ đề đang được thảo luận. Một phần tổng quan tài liệu tốt cần thể hiện được rằng bạn có cái nhìn tổng quan về chủ đề bạn đang nghiên cứu và có khả năng rút ra những ý chính quan trọng nhất. Nếu như “tham lam” bỏ vào tất cả các bài báo liên quan, nó có thể thể hiện rằng bạn chưa hề nắm vững được những ý chính nhất này. Việc chọn lọc các tài liệu trích dẫn cũng chính để chứng minh rằng bạn đã đọc kỹ các thông tin về chủ đề này, từ đó lựa chọn được các bài báo quan trọng và phù hợp nhất cho nghiên cứu của mình.

Linh Chi lược dịch

Nguồn:

Anne-Wil Harzing (2020, May 30). How many references is enough?. Harzing.com

Leave A Comment