CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN CÒN THIẾU ĐƯỢC ĐẠI DIỆN TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Một phân tích trên gần 25.000 bài báo nhận thấy rằng, các nghiên cứu về các vấn đề kinh tế liên quan tới các quốc gia đang phát triển đang bị thống trị bởi các nhà nghiên cứu đến từ khu vực bắc bán cầu. Mặc dù các nghiên cứu vốn tập trung vào các quốc gia ở nam bán cầu, những nhà nghiên cứu đến từ khu vực này vẫn còn thiếu đại diện trong nhiều thập kỷ.

Các nhà kinh tế đã phân tích dữ liệu về các tập chí, trích dẫn và các bài hội thảo về chủ đề phát triển và chính sách về phát triển. Chỉ 16% trong số 24.894 nghiên cứu công bố trên 20 tạp chí phát triển hàng đầu, trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2019, là đực đứng tên bởi các nhà nghiên cứu đến từ nam bán cầu. 73% số đó được đứng tên bởi các nhà nghiên cứu phương bắc, và chỉ 11% số này là các công trình hợp tác giữa các nước từ hai khu vực.

Grieve Chelwa, đồng tác giả của nghiên cứu báo cáo về phát hiện này và là một nhà kinh tế học đến từ New York, nói rằng mặc dù chúng ta luôn biết rằng có những rào cản mang tính hệ thống trong giới học thuật, kết quả này vẫn gây ngạc nhiên về sự chênh lệch to lớn.

Trong bộ 15.117 nghiên cứu tập trung cụ thể vào một quốc gia hay khu vực ở vùng nam bán cấu, Chelwa và các đồng nghiệp nhận thấy rằng 62% số đó được đứng tên bởi các nhà nghiên cứu đến từ phía bắc. Sự thiếu đại diện các nhà nghiên cứu phía nam được nhận thấy cả khi phân tích số trích dẫn và các bài trình bày hội thảo.

Thuật ngữ các nhà khoa học “phía nam bán cầu” được nghiên cứu của Chelwa định nghĩa là các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu ở bất kỳ quốc gia nào thuộc khu vực Mỹ Latinh, châu Á hoặc châu Phi, bao gồm cả vùng Trung Đông. Các nhà khoa học phương bắc thuộc về những khu vực còn ại, bao gồm Băc Mỹ, các quốc gia châu Âu và Úc.

Mặc dù giới khoa học phía nam vốn vô cùng thiếu đại diện ở mọi lĩnh vực nghiên cứu, việc có sự đi sau đáng kể trong lĩnh vực phát triển là một điều đáng lo ngại hơn cả, bởi vị trí của các nghiên cứu này thường chính là các quốc gia phía nam.

Vấn đề tồn đọng

Thiếu các nguồn tài trợ nghiên cứu và cơ hội nghiên cứu, cũng như hiện tượng “chảy máu chất xám” của các nhà nghiên cứu từ khu vực nam bán cầu là hai lý do có thể phần nào giải thích sự thống trị của các học giả phương bắc trong các nghiên cứu về phát triển. Nhưng nhóm nghiên cứu cùng nhiều nhà khoa học khác trong lĩnh vực này cho rằng việc loại trừ và khai thác các nhà khoa học phương nam cũng đóng góp vào sự bất bình đẳng này,

Gustavo Britto, một nhà kinh tế học tại Brazil, trình bày rằng việc hợp tác với các nhà khoa học phương bắc là phổ biến bởi vì họ không quen thuộc với các đặc điểm địa phương. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, các nhà khoa học đến từ các khu vực như của Britto chỉ được nêu tên trong phần Acknowledgements thay vì được làm đồng tác giả. 

Chelwa hi vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn các hợp tác dựa trên “cộng tác bình đẳng” giữa các nhà nghiên cứu từ phương bắc và phương nam, cũng như có thêm các học giả phương nam góp mặt trong ban biên tập các tạp chí khoa học.

Linh Chi dịch

Nguồn

Layal Liverpool. (2021, September 21). Researchers from global south under-represented in development research. Nature News

Leave A Comment