CÁC NHÀ XUẤT BẢN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CHUNG TAY CHỐNG LẠI PHÂN BIỆT VÀ THIÊN KIẾN TRONG XUẤT BẢN

Cam kết chung trong việc Hành động vì Hòa nhập và Đa dạng trong Xuất bản (Joint Commitment for Action on Inclusion and Diversity in Publishing) của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia đã được đưa ra sau khi nhiều nghiên cứu mở rộng phát hiện ra một số rào cản đối với việc xuất bản nghiên cứu giữa các giới tính và chủng tộc. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu của một số tổ chức đối tác, bao gồm cả người khổng lồ xuất bản Elsevier – NXB đã trở thành một trong những người ủng hộ đầu tiên của chương trình RSC.

Tranh: JONES & CO/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Các bên ký kết mới nhất, Springer Nature, De Gruyter và Taylor & Francis Group, đã tham gia khi RSC công bố các tiêu chuẩn tối thiểu đầu tiên được đồng ý rộng rãi về tính bao trùm trong xuất bản học thuật, dựa vào đó để xây dựng một tương lai toàn diện hơn. Đây là một trong những mục tiêu ban đầu của nhóm mà các nhà xuất bản của hơn 15.000 tạp chí khoa học có phản biện trên khắp thế giới đã đồng ý như một ưu tiên để chủ động loại bỏ sự thiên vị.

Tiến sĩ Helen Pain, Giám đốc điều hành Hiệp hội Hóa học Hoàng gia, cho biết: “Chúng tôi đưa ra Cam kết chung của mình với ý định tạo ra một thay đổi sâu rộng và có ý nghĩa không chỉ đối với xuất bản mà còn đối với cuộc sống và sự nghiệp của những người có thể đã bị bỏ qua trong quá khứ mà không phải do lỗi của họ. Với rất nhiều công ty lớn trong lĩnh vực xuất bản học thuật tham gia vào cam kết này, chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa để tạo ra tác động lâu dài và toàn cầu và chấm dứt sự phân biệt đối xử không công bằng đã kìm hãm rất nhiều người bấy lâu nay. Và mọi người đều có lợi, vì sự đa dạng dẫn đến nghiên cứu tốt hơn.”

Các bên ký kết Cam kết chung hành động về hòa nhập và đa dạng trong xuất bản đã đưa ra sáu tiêu chuẩn tối thiểu để giúp xây dựng một môi trường hòa nhập cho tất cả mọi người:

  1. Đảm bảo sự hòa nhập và đa dạng được tích hợp vào các hoạt động xuất bản và xây dựng kế hoạch chiến lược
  2. Nỗ lực làm việc để hiểu sự đa dạng nhân khẩu học của các tác giả, người ra quyết định biên tập và người đánh giá, chẳng hạn như dữ liệu giới tính, địa lý và dân tộc
  3. Thừa nhận những rào cản trong việc xuất bản mà tác giả, người ra quyết định biên tập và người đánh giá từ các cộng đồng ít được đại diện gặp phải và thực hiện các hành động để giải quyết chúng
  4. Xác định và thông báo các trách nhiệm cụ thể mà tác giả, người ra quyết định biên tập, người đánh giá và nhân viên phải có đối với sự hòa nhập và đa dạng
  5. Xem xét và sửa đổi khi thích hợp quy trình bổ nhiệm các biên tập viên và ban biên tập để nắm bắt được nguồn nhân tài rộng rãi nhất có thể
  6. Báo cáo công khai về tiến độ hòa nhập và đa dạng trong xuất bản học thuật ít nhất mỗi năm một lần

Việc cung cấp các tiêu chuẩn tối thiểu đáp ứng một trong bốn mục tiêu của nhóm mà ban đầu do Hiệp hội Hóa học Hoàng gia thiết lập để hoàn thành sau một cuộc điều tra trên 700.000 bài báo được xuất bản của chính họ cho thấy những thành kiến ​​có hệ thống đối với phụ nữ ở mọi giai đoạn của quá trình xuất bản.

Kể từ khi thành lập, nhóm làm việc đã tập hợp các công ty xuất bản bao gồm các tên tuổi lớn như Elsevier, Wiley và SAGE Publishing để tập hợp các nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn nhằm nhận diện các vấn đề bất bình đẳng tồn tại trong ngành. Các tiêu chuẩn tối thiểu được nêu trên là kết quả mới nhất trong một loạt các biện pháp được nhóm công tác đưa ra nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực.

Những bước tiến khác mà nhóm đã đạt được trong năm qua có cả việc hỗ trợ hàng trăm tác giả có yêu cầu đổi tên trên các bài báo đã công bộ. Điều này là vô cùng có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu là phụ nữ và các nhà khoa học chuyển giới khi thể hiện sự tôn trọng quyền về danh tính riêng của họ, trong khi vẫn đảm bảo rằng họ được ghi công cho tất cả công việc của mình. Thông tin chi tiết về hoạt động này đã được chia sẻ với Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE) và Tổ chức Tiêu chuẩn Thông tin Quốc gia (NISO) với hy vọng đạt được sự áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Công việc của nhóm cũng đã đạt được tiến bộ trong một khía cạnh phức tạp mà chỉ có thể được giải quyết thông qua sự hợp tác rộng rãi – đó là làm sao có thể giải quyết được sự thiên vị nếu không có dữ liệu đầy đủ.

Tiến sĩ Nicola Nugent, giám đốc xuất bản, chất lượng và đạo đức tại Hiệp hội Hóa học Hoàng gia cho biết: “Sau khi cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy những sai lệch trong quá trình xuất bản, điều mà cũng đã được các nhà xuất bản khác quan sát thấy, chúng tôi biết mình phải hành động. Chúng tôi đã phát triển một khuôn khổ hành động trong xuất bản khoa học để cải thiện các hoạt động của chính mình và khi chúng tôi chia sẻ điều này với các nhà xuất bản khác, mong muốn cộng tác vì lợi ích lớn hơn rất đáng khích lệ. Kể từ đó, chúng tôi đã không đứng yên dù chỉ một giây. Cùng với công việc tuyệt vời của nhóm, tại Hiệp hội Hóa học Hoàng gia, chúng tôi đã thực hiện một cuộc kiểm tra tính đa dạng của tổ chức của chúng tôi và bây giờ công bố điều này hàng năm, vì lợi ích của sự minh bạch. Chúng tôi đã và đang cải thiện sự đa dạng của cộng đồng người biên tập và người đánh giá của mình, đồng thời chúng tôi đã cập nhật tài liệu đào tạo biên tập viên để nâng cao tầm nhìn của sự hòa nhập và sự đa dạng ở mọi giai đoạn.

“Nhưng chỉ có nỗ lực chung mới có thể giải quyết một số thách thức lớn nhất, chẳng hạn như dữ liệu tự báo cáo đa dạng giúp cung cấp bằng chứng cho các hoạt động này.” 

Các nhà xuất bản đã tham gia ký vào sáng kiến bao gồm:

ACS Publications; AGU Publications; AIP Publishing; American Mathematical Society; American Physical Society (APS); American Society of Civil Engineers; American Society for Microbiology; ASTRO; Biochemical Society/Portland Press; Bioscientifica; BMJ; Brill; British Ecological Society; British Society for Immunology; The Company of Biologists; Canadian Science Publishing; Cambridge University Press; De Gruyter; eLife; Elsevier; The Lancet; Emerald Publishing; FASEB; F1000 Research; Frontiers; The Geological Society; Hindawi; Institution of Civil Engineers (ice) Publishing; IOP Publishing; IOS Press; JAMA Network; MDPI; MIT Press; NEJM Group; Oxford University Press; PLOS; PNAS; Royal College of General Practitioners; Rockefeller University Press; Royal Society of Chemistry; The Royal Society Publishing; SAGE Publishing; Society for Industrial and Applied Mathematics; Springer Nature Group; Taylor & Francis Group; Thieme; Ubiquity Press; and Wiley.

Linh Chi dịch

Nguồn

Laboratory News. (25 November, 2021). World’s leading academic journals join pledge to fight bias in publishing.

Leave A Comment