CÁCH THÊM TRÍCH DẪN TRONG GOOGLE DOCS

Thực tế, nếu sử dụng phương pháp “thủ công”, ta có thể mất khá nhiều thời gian cho việc bổ sung các trích dẫn và danh mục vào trong tài liệu nghiên cứu. Tuy nhiên, với Google Docs, chúng ta có thể thêm các trích dẫn này nhanh chóng bằng việc sử dụng định dạng ‘trích dẫn ưa thích’ của riêng mình (MLA – Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại, APA – Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ hoặc Chicago Author-Date).

Lưu ý: Một số văn bản được tạo tự động sẽ không được dịch và vẫn để nguyên tiếng Anh, chẳng hạn như tiêu đề Bibliography (Danh mục).

Mở công cụ trích dẫn

 1. Trong Google Docs, mở một tệp tài liệu
 2. Ấn Công cụ → Lời trích dẫn.
 3. Chọn một kiểu định dạng trích dẫn bạn muốn dùng

Thêm nguồn trích dẫn

 1. Ở thanh bên phần Lời trích dẫn, nhấn vào phần + Thêm nguồn trích dẫn.
 2. Chọn loại nguồn và cách mà bạn truy cập được vào nguồn trích dẫn đó
 3. Vào phần trích dẫn chi tiết. Để thêm thông tin của các tác giả, nhấn chọn + Người đóng góp
 4. Nếu bên đóng góp nguồn là một tổ chức thay vì là một cá nhân, tích vào phần Công ty/tổ chức.
 5. Nhấn vào nút Thêm nguồn trích dẫn

Chèn trích dẫn trong bài viết

 1. Trong văn bản của bạn, đặt con trỏ của bạn vào vị trí mà bạn muốn thêm phần trích dẫn trong bài.
 2. Ở thanh Lời trích dẫn, trỏ tới nguồn trích dẫn đã thêm và nhấn vào nút Trích dẫn.

 1. Nếu có dấu # xuất hiện trong phần trích dẫn của bạn, thay thế nó bằng số trang cho nguồn của bạn, hoặc xóa nó đi.

Chỉnh sửa một nguồn trích dẫn

 1. Ở thanh bên phần Lời trích dẫn, trỏ tới nguồn trích dẫn bạn muốn sửa và nhấn vào Tùy chọn khác → Chỉnh sửa.

 1. Chỉnh sửa lại những chi tiết mà bạn muốn rồi nhấn Lưu nguồn

Xóa đi một nguồn trích dẫn

Ở thanh bên phần Lời trích dẫn, trỏ tới nguồn trích dẫn bạn muốn xóa và nhấn vào Tùy chọn khác → Xóa

Thêm danh mục vào bài viết

 1. Trong tài liệu của bạn, đưa con trỏ của bạn tới vị trí mà bạn muốn đăng phần danh mục trong bài.
 2. Ở thanh bên phần Lời trích dẫn, ở dưới cùng, nhấn Chèn danh mục 

Quốc Việt dịch

Nguồn: Google (n.d.). Add citations to your document. Google Workspace Learning Center.

Leave A Comment