fbpx

Góc nhìn

LÀM SAO ĐỂ BIẾT NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TA ĐÃ CÓ TÍNH “BAO HÀM”

COVID-19 đã dẫn tới nhiều cách thức làm việc mới với khả năng chuyển hóa hoạt động nghiên cứu. Điều này đã giúp văn hóa nghiên cứu trở nên bao hàm và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người gặp rào cản với cơ hội học đại học. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch bệnh, văn hóa nghiên cứu cũng cần phải thay đổi. Trong bài viết này, Stuart Read, Anna Parfitt và Tanvir Bush phác họa ba câu hỏi tiền đề mà các nhà nghiên cứu có thể cân nhắc để phần nào thực hành nghiên cứu toàn diện, bình đẳng hơn.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn