fbpx

Góc nhìn

DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ “KẺ THÙ” CỦA KHOA HỌC NHÂN VĂN

Dữ liệu có vị trí gì trong quá trình sản xuất tri thức? Khoa học dữ liệu đang làm tổn hại tới các ngành nhân văn như thế nào? Nếu như thực sự muốn bảo vệ ngành khoa học nhân văn, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi trên một cách xác đáng nhất có thể. Và để làm được điều đó, có lẽ ngay từ đầu cần loại bỏ niềm tin nhị phân rằng dữ liệu chỉ thuộc về khoa học, không có liên đới với các ngành nhân văn.

Read More »

LÀM SAO ĐỂ BIẾT NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TA ĐÃ CÓ TÍNH “BAO HÀM”

COVID-19 đã dẫn tới nhiều cách thức làm việc mới với khả năng chuyển hóa hoạt động nghiên cứu. Điều này đã giúp văn hóa nghiên cứu trở nên bao hàm và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người gặp rào cản với cơ hội học đại học. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch bệnh, văn hóa nghiên cứu cũng cần phải thay đổi. Trong bài viết này, Stuart Read, Anna Parfitt và Tanvir Bush phác họa ba câu hỏi tiền đề mà các nhà nghiên cứu có thể cân nhắc để phần nào thực hành nghiên cứu toàn diện, bình đẳng hơn.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn