fbpx

Góc nhìn

AI CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ GƯƠNG MẶT “KINH ĐIỂN” TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

Trong số tất cả các ý tưởng được đưa ra bởi những nhà nghiên cứu khoa học xã hội, chỉ có một số tương đối ít những ý tưởng chủ chốt và các nhà nghiên cứu được xếp vào hàng kinh điển, trở thành đối tượng và cột mốc cần phải học tập cho những nhà nghiên cứu sau này. Tuy nhiên, có quá ít hiểu biết về quá trình một học giả hay một ý tưởng được ghi nhận và trở nên nổi bật hơn những nhà khoa học hay các công trình khác cùng thời. Một nghiên cứu định lượng của Nicole Holzhauser, một nhà xã hội học ở thế kỷ XX, kết luận rằng bên cạnh nội dung của những công trình khoa học thì vốn xã hội từ lâu đã giữ một vai trò quan trọng trong việc phân bổ sự công nhận và quyền lực trong ngành. Tuy vậy, nếu chỉ có vốn xã hội thì các nhà nghiên cứu cũng khó đạt được thành công lâu dài. Thông qua bằng chứng này, những nhà nghiên cứu đương đại có thể xem xét kỹ lưỡng những yếu tố định hình cách họ công nhận các nhà nghiên cứu thông qua việc trích dẫn…

Read More »

“BÌNH THƯỜNG MỚI” TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI: CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH

COVID-19 đã dẫn đến sự biến động trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm vai trò của khoa học xã hội đối với sức khỏe cộng đồng và ứng phó với đại dịch. Trong khi trước đây, khoa học xã hội thường đóng vai trò kết nối văn hóa, thì sự biến động này mang đến cơ hội khám phá một “bình thường mới”, với đặc trưng là các nhà khoa học xã hội tham gia vào việc tìm hiểu, lập kế hoạch và ứng phó với các sự kiện đại dịch. Trong bài viết này, tiến sĩ Myles Leslie, tiến sĩ Raad Fadaak và cô Nicole Pinto thảo luận về vai trò của họ với tư cách là “những người đồng hành” trong ứng phó với đại dịch ở Alberta, Canada và hiệu quả của sự ứng phó của họ đến những bài học như thế nào đối với vai trò của khoa học xã hội trong tương lai.

Read More »

DỮ LIỆU KHÔNG PHẢI LÀ “KẺ THÙ” CỦA NGÀNH NHÂN VĂN

Dữ liệu có vị trí gì trong quá trình sản xuất tri thức? Khoa học dữ liệu đang làm tổn hại tới các ngành nhân văn như thế nào? Nếu như thực sự muốn bảo vệ ngành khoa học nhân văn, chúng ta cần phải trả lời câu hỏi trên một cách xác đáng nhất có thể. Và để làm được điều đó, có lẽ ngay từ đầu cần loại bỏ niềm tin nhị phân rằng dữ liệu chỉ thuộc về khoa học, không có liên đới với các ngành nhân văn.

Read More »

LÀM SAO ĐỂ BIẾT NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TA ĐÃ CÓ TÍNH “BAO HÀM”

COVID-19 đã dẫn tới nhiều cách thức làm việc mới với khả năng chuyển hóa hoạt động nghiên cứu. Điều này đã giúp văn hóa nghiên cứu trở nên bao hàm và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người gặp rào cản với cơ hội học đại học. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch bệnh, văn hóa nghiên cứu cũng cần phải thay đổi. Trong bài viết này, Stuart Read, Anna Parfitt và Tanvir Bush phác họa ba câu hỏi tiền đề mà các nhà nghiên cứu có thể cân nhắc để phần nào thực hành nghiên cứu toàn diện, bình đẳng hơn.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn