fbpx

Kỹ năng nghiên cứu

TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Systematic reviews (Tổng quan hệ thống) là tiêu chuẩn vàng cho việc trả lời một câu hỏi nghiên cứu dựa trên các bằng chứng. Quá trình này được thiết kế để khám phá các tài liệu nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và đưa ra một quyết định không mang tính thiên vị mà được dựa trên nghiên cứu để đáp ứng các tiêu chí bao gồm đã được thiết lập từ đầu của người tiến hành. Trong bài này, chúng tôi sẽ khám phá quy trình đánh giá có hệ thống và giới thiệu một số công cụ và nguồn tài liệu có thể giúp bạn thực hiện loại phương thức nghiên cứu này.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn