fbpx

Kỹ năng nghiên cứu

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu là việc hình ảnh hoá dữ liệu để thể hiện các xu hướng, các mẫu hình và các mối quan hệ, đồng thời trình bày chúng sao cho dễ nhìn và dễ tiếp cận.

Read More »

“CẨM NANG” GIÚP BẠN VIẾT MỘT TỔNG QUAN TÀI LIỆU HAY: LỜI KHUYÊN TỪ NHỮNG CÂY BÚT KINH NGHIỆM

Các tổng quan tài liệu (literature review) là nguồn tài nguyên quan trọng đối với các nhà khoa học. Một bản tổng quan tốt sẽ giúp nhà nghiên cứu nắm được bối cảnh lịch sử của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, cùng những quan điểm, dự đoán về tương lai của các nhà nghiên cứu đi trước.

Read More »

BỐN KỸ NĂNG CHO CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI

Chúng ta có thể phát triển rất nhiều kỹ năng hữu ích trong khi làm nghiên cứu, từ tư duy phản biện và đánh giá sản phẩm của mình cũng như của người khác, đến kỹ năng quản lí thời gian. Nhưng thế giới nghiên cứu đang thay đổi nhanh chóng, vậy chúng ta cần phát triển kỹ năng gì để sẵn sàng cho việc nghiên cứu trong tương lai? Ở bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số kỹ năng quan trọng cho các nhà nghiên cứu ngày nay.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn