fbpx

Newsletter

AI CÓ THỂ ĐƯỢC COI LÀ GƯƠNG MẶT “KINH ĐIỂN” TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

Trong số tất cả các ý tưởng được đưa ra bởi những nhà nghiên cứu khoa học xã hội, chỉ có một số tương đối ít những ý tưởng chủ chốt và các nhà nghiên cứu được xếp vào hàng kinh điển, trở thành đối tượng và cột mốc cần phải học tập cho những nhà nghiên cứu sau này. Tuy nhiên, có quá ít hiểu biết về quá trình một học giả hay một ý tưởng được ghi nhận và trở nên nổi bật hơn những nhà khoa học hay các công trình khác cùng thời. Một nghiên cứu định lượng của Nicole Holzhauser, một nhà xã hội học ở thế kỷ XX, kết luận rằng bên cạnh nội dung của những công trình khoa học thì vốn xã hội từ lâu đã giữ một vai trò quan trọng trong việc phân bổ sự công nhận và quyền lực trong ngành. Tuy vậy, nếu chỉ có vốn xã hội thì các nhà nghiên cứu cũng khó đạt được thành công lâu dài. Thông qua bằng chứng này, những nhà nghiên cứu đương đại có thể xem xét kỹ lưỡng những yếu tố định hình cách họ công nhận các nhà nghiên cứu thông qua việc trích dẫn…

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn