fbpx

Newsletter

“BÌNH THƯỜNG MỚI” TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI: CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH

COVID-19 đã dẫn đến sự biến động trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm vai trò của khoa học xã hội đối với sức khỏe cộng đồng và ứng phó với đại dịch. Trong khi trước đây, khoa học xã hội thường đóng vai trò kết nối văn hóa, thì sự biến động này mang đến cơ hội khám phá một “bình thường mới”, với đặc trưng là các nhà khoa học xã hội tham gia vào việc tìm hiểu, lập kế hoạch và ứng phó với các sự kiện đại dịch. Trong bài viết này, tiến sĩ Myles Leslie, tiến sĩ Raad Fadaak và cô Nicole Pinto thảo luận về vai trò của họ với tư cách là “những người đồng hành” trong ứng phó với đại dịch ở Alberta, Canada và hiệu quả của sự ứng phó của họ đến những bài học như thế nào đối với vai trò của khoa học xã hội trong tương lai.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn