fbpx

Thế giới xuất bản

THÂY MA CỦA THẾ GIỚI KHOA HỌC: ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG BÀI BÁO BỊ RÚT

Đóng vai trò như một cục tẩy trong xuất bản học thuật, việc rút lại một bài báo chính là đang bác bỏ độ hiệu lực của kết quả nghiên cứu đó, do nó phương pháp luận thiếu sót, diễn giải thiên lệch hoặc thậm chí là ngụy tạo dữ liệu. Thật không may, có vẻ như không dễ dàng như vậy để xóa một nghiên cứu đã được công bố khỏi ý thức khoa học tập thể. Một nghiên cứu bị rút lại đáng ra phải là quá khứ, nhưng giống như những thây ma của thế giới xuất bản khoa học, chúng được giữ lại bằng cách tiếp tục được trích dẫn.

Read More »

15 TẠP CHÍ SỬ DỤNG KẾT QUẢ PHẢN BIỆN ĐỒNG NGHIỆP CỦA BÊN THỨ BA

Việc sử dụng bên thứ ba để thực hiện các công đoạn như sao chép, chỉnh sửa hay in ấn vốn đã được một số nhà xuất bản học thuật áp dụng. Giờ đây, 15 tạp chí đã quyết định sử dụng bên thứ ba để thực hiện nốt một việc vốn được xem là trung tâm của thực hành khoa học: phản biện đồng nghiệp.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn