fbpx

Thế giới xuất bản

THÂY MA CỦA THẾ GIỚI KHOA HỌC: ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG BÀI BÁO BỊ RÚT

Đóng vai trò như một cục tẩy trong xuất bản học thuật, việc rút lại một bài báo chính là đang bác bỏ độ hiệu lực của kết quả nghiên cứu đó, do nó phương pháp luận thiếu sót, diễn giải thiên lệch hoặc thậm chí là ngụy tạo dữ liệu. Thật không may, có vẻ như không dễ dàng như vậy để xóa một nghiên cứu đã được công bố khỏi ý thức khoa học tập thể. Một nghiên cứu bị rút lại đáng ra phải là quá khứ, nhưng giống như những thây ma của thế giới xuất bản khoa học, chúng được giữ lại bằng cách tiếp tục được trích dẫn.

Read More »

15 TẠP CHÍ SỬ DỤNG KẾT QUẢ PHẢN BIỆN ĐỒNG NGHIỆP CỦA BÊN THỨ BA

Việc sử dụng bên thứ ba để thực hiện các công đoạn như sao chép, chỉnh sửa hay in ấn vốn đã được một số nhà xuất bản học thuật áp dụng. Giờ đây, 15 tạp chí đã quyết định sử dụng bên thứ ba để thực hiện nốt một việc vốn được xem là trung tâm của thực hành khoa học: phản biện đồng nghiệp.

Read More »

THỰC TRẠNG XUẤT BẢN PHI LỢI NHUẬN

Phỏng vấn của hai tác giả Laura Brown và Roger C. Schonfeld với các giám đốc điều hành của các hiệp hội học thuật và các nhà xuất bản trường đại học cung cấp một góc nhìn toàn cảnh về mảng xuất bản phi lợi nhuận.

Read More »

TOÀN CẢNH VỀ TRUY CẬP MỞ

Plan S chính thức có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu tổng quan về mô hình xuất bản truy cập mở – một xu hướng được cho là sẽ chiếm lĩnh thế giới xuất bản học thuật trong thời gian tới. Cùng với đó là những bàn luận thú vị cho câu hỏi: truy cập mở có là tương lai của xuất bản học thuật?

Read More »

NHỮNG BÀI BÁO BỊ RÚT ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT NĂM 2020

2020 được xem là một năm của đại dịch COVID-19 và chủ đề này cũng thống trị trong thế giới những bài báo bị rút. Theo Retraction Watch, tính đến đầu tháng 12 năm nay, đã có tới 39 bài báo về virus corona bị rút khỏi các nền tảng ấn phẩm tiền xuất bản (preprint) và các tạp chí có phản biện – một con số mà chắc chắn sẽ còn gia tăng. Dưới đây là một số bài báo đáng chú ý nhất trong tổng số hơn 1650 bài đã bị rút trong năm nay.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn