fbpx

Tin khoa học quốc tế

THẾ NÀO LÀ HÀNH VI SAI TRÁI TRONG NGHIÊN CỨU? CÁC NƯỚC CHÂU ÂU KHÔNG THỂ THỐNG NHẤT CÂU TRẢ LỜI

Ở Thụy Điển, một điều luật cần tới 44.000 từ để định nghĩa hành vi sai trái trong nghiên cứu và bàn luận về các giá trị khoa học. Nội dung này ở Na Uy chỉ được gói gọn trong 900 từ, dài hơn bài báo này một chút. Tuy vậy, độ dài một điều luật không phải là khác biệt duy nhất giữa các quốc gia châu Âu khi nói về vấn đề này.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn