fbpx

Tin khoa học quốc tế

TRUY CẬP MỞ MANG KHOA HỌC ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Springer Nature mới đây đã hợp tác cùng Hiệp hội các trường Đại học Hà Lan (VNSU), Thư viện trường Đại học Hà Lan và Liên minh Thư viện Nghiên cứu Quốc gia (UKB) xuất bản sách trắng với tiêu đề “Open for all: exploring the reach of open access content to non-academic audiences”. Công trình nghiên cứu này tóm tắt những kết quả nghiên cứu nhằm khám phá việc những nội dung nghiên cứu đang được sử dụng như thế nào ngoài phạm vi học thuật.

Read More »
error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn