Newsletter private

TOÀN CẢNH VỀ TRUY CẬP MỞ

Plan S chính thức có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu tổng quan về mô hình xuất bản truy cập mở - một xu hướng được cho là sẽ chiếm lĩnh thế giới xuất bản học thuật trong thời gian tới. Cùng…
Read More