CẤU TRÚC ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH, THỨ TỰ SINH VÀ GIÁO DỤC

Quy mô và cấu trúc gia đình là những yếu tố có tính quyết định tới tương lai của một đứa trẻ. Hiểu về mối liên hệ này là một nhiệm vụ nghiên cứu quan trọng, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, những nơi còn nhiều hạn chế trong các nguồn lực hỗ trợ hộ gia đình. Bài báo với tựa đề “Sibship composition, birth order and education: Evidence from Vietnam” của hai tác giả Vũ Hoàng Linh và Trần Quang Tuyến đăng tải trên tạp chí International Journal of Educational Development (Q1 Scopus, CiteScor = 2.8) là một trong những nỗ lực khám phá chủ đề này tại Việt Nam.

Tranh: Elliot Lim/Behance | CC BY-NC 4.0

Nghiên cứu của hai tác giả tập trung vào trả lời các câu hỏi: việc có thêm anh chị em có làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của một đứa trẻ? Cấu trúc giới tính trong nhóm anh chị em có liên quan gì tới kết quả học tập của một đứa trẻ? Có mối liên hệ nào giữa thứ tự sinh và thành tích học tập của trẻ hay không?

Sử dụng 15% dữ liệu từ Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 của Tổng cục Thống kê, hai tác giả đã nhận thấy những kết quả chính sau:

– Số lượng anh chị em trong gia đình có tác động tiêu cực tới tình hình học tập của trẻ (tình hình học tập được đo lường dựa trên số năm trẻ hoàn thành việc đi học và tình trạng nhập học). Cụ thể, có thêm một em trai khiến cho kết quả học tập trung bình của trẻ kém đi. Kết quả này ghi nhận ở cả trẻ nam và nữ. 

Kết quả này cho thấy rằng các chính sách kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam trong những năm 1990 và 2000 dường như đã mang lại kết quả tích cực đối với giáo dục trẻ em, khi những chính sách này hướng tới giảm quy mô sinh sản ở các gia đình. Mặc dù việc già hóa dân số nhanh đang khiến chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích sinh sản, những chính sách này cần cân nhắc những kết quả như trên để giảm thiểu các tác động tiêu cực tới giáo dục con trẻ.

–  Thứ tự sinh cũng có tác động tiêu cực tới việc hoàn thành việc học của trẻ. Ở những gia đình có hai con, trẻ sinh sau đi học ít hơn và có tỉ lệ nhập học thấp hơn. Tuy vậy, tác động tiêu cực này không được ghi nhận đối với con út ở các gia đình có ít nhất ba con. Cùng với kết quả trên, điều này cho thấy rằng phụ huynh có xu hướng đầu tư hơn cho con cả và con trai, vì thế việc các chương trình của chính phủ cần xem xét đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng trong giáo dục cho những nhóm trẻ ít được quan tâm hơn.

Chi tiết nghiên cứu: Vu, L. H., & Tran, T. Q. (2021). Sibship composition, birth order and education: Evidence from VietnamInternational Journal of Educational Development85, 102461.

Leave A Comment