CHÊNH LỆCH TRONG THU NHẬP GIỮA CÁC NGÀNH HỌC

Hai tác giả Trần Quang Tuyến và Vũ Văn Hưởng vừa qua đã công bố kết quả nghiên cứu “Wage earning differentials by field of study: Evidence from Vietnamese university graduates” của mình trên tạp chí International Journal of Educational Development. Tạp chí này nằm trong danh sách Q1 Scopus với CiteScore 2.8 và được SSCI chỉ mục.

Các nghiên cứu trước nay về sự chênh lệch mức lương giữa các ngành học khác nhau thường đến từ các nước phát triển, nơi có hệ thống giáo dục sau phổ thông và điều kiện thị trường lao động có sự khác biệt lớn với các nước đang phát triển. 

Trong khi đó, Việt Nam là đất nước được đặc trưng bởi một nền kinh tế chuyển đổi đã trải qua những thay đổi lớn về cơ cấu trong tất cả các lĩnh vực hướng tới nền kinh tế thị trường trong ba thập kỷ qua. Việt Nam đại diện cho một trường hợp nghiên cứu điển hình và gợi mở kết quả nghiên cứu đầy thú vị với nhiều điểm khác biệt. 

Tranh: Olga Novoseletska/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Dựa trên phân tích dữ liệu từ Khảo sát lực lượng lao động 2018, kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ giá trị khác nhau giữa các loại nguồn nhân lực đại diện cho đa dạng các lĩnh vực. Một số các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các sinh viên sau khi tốt nghiệp: giới tính, lĩnh vực, nghề nghiệp, các vùng địa lý, khoảng cách giữa chuyên ngành được đào tạo và công việc. 

Trái ngược lại với các nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này chỉ ra các ngành thiên hướng định lượng và công nghệ (như kỹ sư, toán học, khoa học máy tính và kinh doanh, tài chính) có mức thu nhập thấp hơn so với các ngành nhân văn và nghệ thuật. 

Từ những phát hiện đó, các tác giả cũng nêu lên một số các khuyến nghị cho các nhà chính sách và nhà quản lý giáo dục. 

Chi tiết nghiên cứu: 

Tran Quang Tuyen & Vu Van Huong. (2020). Wage earning differentials by field of study: Evidence from Vietnamese university graduates. International Journal of Educational Development, 78, 102271.

Leave A Comment