CHỌN NƠI ĐỂ CÔNG BỐ

Quyết định nơi để công bố có thể sẽ là một thử thách, nhưng may mắn là có rất nhiều nguồn lực hỗ trợ chúng ta. Bạn có thể sử dụng những công cụ này để phân tích những thông tin có trên các tạp chí, hội nghị, nhà xuất bản sách hoặc các lựa chọn xuất bản học thuật khác, chúng có thể giúp bạn: 

  • Nhắm tới những nhà xuất bản phù hợp để tối đa hóa tỷ lệ được chấp nhận 
  • Tiếp cận các độc giả mà bạn muốn chia sẻ nghiên cứu của mình.
  • Gia tăng sức ảnh hưởng của nghiên cứu của bạn và lượng trích dẫn nhận được
  • Xây dựng lý lịch thành tích cho những cơ hội tương lai, tuyển dụng và thăng tiến.
  • Tránh những nhà xuất bản hay tạp chí săn mồi, lừa đảo và chất lượng kém

Ở bên dưới, chúng tôi liệt ra một vài gợi ý giúp bạn có thể sử dụng những công cụ đó để phân tích và lựa chọn một cách thông minh nơi mà bạn muốn công bố thành quả của mình.

Tìm kiếm các nguồn bài viết tương tự

Bạn có thường xuyên tìm kiếm tài liệu để nắm bắt kết quả nghiên cứu mới về đề tài của bạn hay không? Bạn có thường xuyên sử dụng kỹ năng tìm kiếm để phân tích nơi những công trình tương đồng với nghiên cứu của bạn được đăng tải. Cả hai trang danh mục Web of Science và Scopus đều có công cụ phân tích giúp bạn xem các nguồn nơi những bài báo cùng chủ đề với bạn thường xuyên được đăng tải lên. Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu thông qua các video Web of Science: Discover Trends Using Analyze Results Scopus Tutorial: How to analyze your search results.

Bạn đã từng xây dựng một thư viện tài liệu tham khảo trong một phần mềm quản lý tài liệu để hỗ trợ viết luận án hoặc bài báo cho mình chưa? Bạn cũng có thể dùng nó để tìm kiếm những nơi đăng tải những công trình tương đồng với nghiên cứu của bạn, bằng cách xem các nhà xuất bản xuất hiện nhiều nhất trong thư viện của bạn. Ví dụ như trong ứng dụng EndNote, lựa chọn: Tools > Subject Bibliography > Secondary Title.

Xem xét mức độ ảnh hưởng

Xem qua một bảng xếp hạng những tạp chí trong lĩnh vực bạn đang nghiên cứu sẽ là một ý hay khi bạn đang muốn công bố trên các tạp chí, vì bạn có thể tìm ra những tạp chí có sức ảnh hưởng cao, những bài báo trên đó thường nhận được nhiều lượng trích dẫn hơn. Chẳng hạn như InCites Journal Citation Reports (JCR). Bạn có thể tìm hiểu về nó tại đây 

Bạn cũng có thể sẽ muốn biết về xếp hạng của các tạp chí hàng đầu theo lĩnh vực cụ thể một cách miễn phí qua các website: CiteScore, Scimago Journal & Country Rank (SJR) hay Google Scholar Metrics.

Đào sâu hơn vào các cơ sở dữ liệu

Danh mục các loạt bài toàn cầu của UlrichsWeb (UlrichsWeb Global Serials Directory)  là một nguồn có thẩm quyền cung cấp những thông tin như liệu một bài viết có được phản biện đồng nghiệp hay không, tạp chí được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu nào, tần suất được xuất bản và thông tin chi tiết về nhà xuất bản của nó.

Cabell’s Scholarly Analytics phân ra làm 2 phần: chỉ số “Journalytics” trên 11.000 tạp chí có uy tín, và có chỉ số “Cảnh báo săn mồi” đối với các tạp chí có nhiều các bài viết chuyên ngành không rõ ràng hay sai sự thật, chia ra cụ thể theo các ngành. Nó cũng bao gồm các tỷ lệ chấp thuận của tạp chí và thời gian trung bình để bình duyệt và xuất bản các bài báo.

Đối chiếu các bản thảo

Một vài công cụ sẽ tự động đề xuất một danh sách những tạp chí với các số liệu để bạn xem xét và đối sánh, dựa vào những chi tiết từ bản thảo của bạn, ví dụ như tiêu đề, từ khóa, phần tóm tắt và các tài liệu tham khảo

Hãy thử dùng EndNote Manuscript Matcher, bạn có thể tiếp cận qua phần mềm EndNote Online. Chỉ cần nhập vào tên bản thảo của mình, phần tóm tắt và tài liệu tham khảo (không bắt buộc) của bạn, và công cụ này sẽ đề xuất cho bạn những nhà xuất bản. Bạn cũng có thể thử các công cụ khác như Elsevier Journal Finder, Springer Journal Suggester JournalGuide.

Chú ý

Không có một thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối nào có quyền phán xét một nơi xuất bản các bài viết học thuật là tốt nhất hay tệ nhất. Như đã viết ở trên, bạn cần phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho bài viết của mình. Độc giả của bạn sẽ là những ai? Bạn có sử dụng loại hình truy cập mở? Làm thế nào bạn có thể tránh những tạp chí săn mồi và chất lượng kém?

Tài liệu tham khảo

Fahey, G., Lindsay. K. (2020, June 24). Thing 04: Choosing Where To Publish. 23 Research Things, University of Melbourne Library. https://blogs.unimelb.edu.au/23researchthings/2020/06/24/thing-04-choosing-where-to-publish/

Leave A Comment