CLARIVATE CÔNG BỐ BÁO CÁO TRÍCH DẪN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2020

Clarivate Plc – công ty dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy để thúc đẩy tiến độ của đổi mới – đã cập nhật báo cáo trích dẫn thường niên về các tạp chí khoa học (Web of Science Journal Citation Reports – JCR) của năm 2020 vào ngày 29 tháng 06 vừa rồi.

Việc phát hành JCR hàng năm cho phép giới nghiên cứu có thể đánh giá các tạp chí chuyên ngành chất lượng cao trên thế giới bằng một loạt các chỉ số, dữ liệu mô tả và hình ảnh minh họa. Kết quả báo cáo được sử dụng bởi các nhà xuất bản hàn lâm toàn cầu để đánh giá tác động của tạp chí của họ với lĩnh vực mà họ đăng tải, và quảng bá chúng tới cho cộng đồng khoa học.

JCR được hình thành dựa vào các số liệu trong năm 2019 tổng hợp từ Web of Science Core Collection™ – nơi tập hợp hàng đầu trong cơ sở dữ liệu từ nhà xuất bản trung lập lớn nhất thế giới.

Dữ liệu có cấu trúc này được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới của Clarivate, những người này đã liên tục đánh giá và chọn ra một tập hợp những tạp chí, sách và kỷ yếu hội thảo để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc đánh giá tạp chí  

Những thông tin chi tiết này cho phép các nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, biên tập viên, thủ thư và nhà tài trợ khám phá các động lực chính tạo nên giá trị của một tạp chí đối với các độc giả khác nhau, tận dụng tốt hơn toàn bộ số dữ liệu và chỉ số có sẵn trong JCR, bao gồm cả Chỉ số ảnh hưởng của tạp chí (Web of Science Journal Impact Factor™ – JIF).

Các điểm nhấn trong năm 2020

  • Những tạp chí được lựa chọn: Phiên bản năm nay gồm có hơn 12.000 tạp chí từ 83 quốc gia trên khắp 5 châu lục và 236 danh mục lĩnh vực nghiên cứu trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Hơn 1.600 là các tạp chí truy cập mở hoàn toàn. 351 tạp chí mới đã được thêm vào JCR năm nay – 178 trong số đó là tạp chí truy cập mở.
  • Dữ liệu mô tả mới về mô hình truy cập mở: Dữ liệu mới cho thấy từng bài báo của tạp chí theo một mô hình truy cập. Việc này cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu những thông tin minh bạch và trung lập về tỷ lệ đóng góp của các bài báo được đăng lên đọc miễn phí và đăng lại theo giấy phép Creative Commons (‘gold open access’) vào khối lượng nội dung và trích dẫn tổng thể của tạp chí đó. Đối với 7.487 tạp chí dạng hybrid journal (kết hợp giữa mở và đóng) trong JCR, người đọc hiện nay có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định:
    • Số lượng bài viết đã được đăng tải qua mô hình người đọc trả phí truyền thống, và
    • Số bài viết được đăng với giấy phép Creative Commons
  • Tính khách quan trong quá trình lựa chọn tạp chí: Clarivate đã loại bỏ 33 tạp chí khỏi JCR trong năm nay để đảm bảo tính trung thực của cả báo cáo, chiếm 0.27% số tạp chí đã được cho vào danh sách. JCR đã giám sát và loại trừ những tạp chí có thể hiện sự trích dẫn bất thường, trong đó bao gồm cả trường hợp có tạp chí tự trích dẫn (self-citation) và xếp chồng trích dẫn (citation stacking) một cách quá mức. Trong năm 2020, phương pháp và các tham số về tác động của việc tự trích dẫn trong tạp chí đối với các số liệu của JCR đã được cập nhật để có thể đánh giá các chỉ tiêu về kỷ luật tốt hơn.
  • Ngoài ra, một bài viết của ban biên tập bày tỏ về vấn đề (Editorial Expression of Concern) đã được đăng trên 15 trang tạp chí khác nhau với một hay nhiều mục đã xuất bản có đóng góp giá trị cao bất thường cho hệ số JIF và một kiểu mẫu trích dẫn tạp chí không cân xứng tập trung vào hệ số JIF. Clarivate sẽ tiếp tục xem xét nội dung thuộc loại này với mục tiêu phát triển sàng lọc bổ sung để phát hiện các biến động cho Yếu tố tác động của tạp chí.

“Trong suốt hơn 40 năm xuất bản, các tổ chức, nhà tài trợ và các nhà nghiên cứu đã dựa vào các dữ liệu trung lập từ báo cáo trích dẫn của Web of Science để xác định và đánh giá các tạp chí hàng đầu thế giới về khoa học và khoa học xã hội. Dữ liệu được lựa chọn và cấu trúc tỉ mỉ của JCR cho phép cộng đồng nghiên cứu hiểu rõ hơn về xu hướng tác động của trích dẫn và giúp họ tự tin đưa ra được quyết định về chiến lược đăng bài của mình,” Keith Collier, Phó chủ tịch cấp cao về Sản phẩm, thuộc Science Group tại Clarivate cho biết. “Trong năm 2020, chúng tôi đã bổ sung thêm dữ liệu mô tả mới và cập nhật các thông số tự trích dẫn để có thể hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu nhiều hơn nữa, với những hiểu biết đáng tin cậy có thể giúp đưa ra những quyết định sáng suốt và xúc tiến tốc độ đổi mới.”

Tài liệu tham khảo

Clarivate. (2020, June 29). Clarivate Releases Web of Science Journal Citation Reports to Identify the World’s Leading Journals. Clarivate. https://clarivate.com/news/clarivate-releases-web-of-science-journal-citation-reports-to-identify-the-worlds-leading-journals/

Leave A Comment