CLARIVATE CÔNG BỐ BÁO CÁO TRÍCH DẪN TẠP CHÍ 2021

Báo cáo Trích dẫn Tạp chí (JCR) thường niên là ấn phẩm của Clarivate Web of Science, tiền thân là Trung tâm Thông tin Khoa học (ISI), với mục đích cung cấp các dữ liệu và thống kê của trung tâm về các tạp chí khoa học nằm trong chỉ mục.

Báo cáo được xuất bản vào khoảng giữa tháng 6 hàng năm, và là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất để các nhà khoa học, tổ chức và nhà xuất bản phân loại, đánh giá và xếp hạng các tạp chí.

Những thay đổi của Báo cáo Trích dẫn Tạp chí năm nay

Báo cáo năm 2021 thực sự đã có những thay đổi đáng kể so với năm 2020, từ việc bổ sung các tạp chí trong lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn, ra mắt một chỉ số trích dẫn tạp chí mới đến thay đổi về giao diện nhằm tối đa hóa trải nghiệm của người dùng.

Cụ thể, Báo cáo Trích dẫn Tạp chí năm 2021 có:

  • Hơn 20.000 tạp chí từ 113 quốc gia trên khắp các châu lục và 254 chuyên mục nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn;
  • Hơn 14.000 tạp chí có ít nhất một công bố truy cập mở hoàn toàn (gold open-access), với hơn 4.600 là tạp chí truy cập mở hoàn toàn;
  • Nội dung mở rộng mới: Khoảng 8.771 tạp chí đã được thêm vào JCR năm nay với việc mở rộng nội dung trên toàn bộ các tạp chí cốt lõi trên Web of Science. Chỉ số trích dẫn nghệ thuật & nhân văn (AHCI) và Danh mục Trích dẫn nguồn mới nổi (ESCI) sẽ được đưa vào JCR lần đầu tiên trong năm nay, chiếm hơn 70% nội dung.
  • Chỉ báo trích dẫn tạp chí mới (Journal Citation Indicator – JCI): Được phát triển bởi Viện Thông tin Khoa học (ISI) tại Clarivate, số liệu mới này thể hiện tác động trích dẫn theo danh mục trung bình đối với các bài báo được xuất bản trong khoảng thời gian ba năm trước đó, cung cấp một số liệu cấp tạp chí duy nhất có thể dễ dàng giải thích và so sánh giữa các lĩnh vực. JCI sẽ được tính cho tất cả các tạp chí cốt lõi của Web of Science – bao gồm cả những tạp chí không có Hệ số tác động của tạp chí (JIF).
  • Trải nghiệm người dùng mới: JCR 2021 cung cấp một giao diện người dùng được cải tiến mà qua đó, dữ liệu phong phú, nhiều lớp của JCR có thể được khám phá và trực quan hóa một cách dễ dàng, sinh động. Clarivate cho biết: Đồ họa giúp cải thiện trải nghiệm người dùng với việc tìm kiếm đơn giản hơn, trực tiếp hơn trong khi cung cấp cái nhìn sâu hơn về dữ liệu. Giao diện mới dựa trên phản hồi rộng rãi của người dùng, tuy nhiên công ty vẫn sẽ cung cấp quyền truy cập kép vào các nền tảng mới và cũ cho đến cuối năm 2021.
  • Nội dung Truy cập sớm (Early Access): phần mở rộng trong bản phát hành năm nay sẽ giới thiệu các bài báo với Truy cập sớm, cho phép khả năng tiếp cận sớm nhất tới nghiên cứu khi nó mới xuất hiện trên ‘giấy tờ’ trước khi xuất bản chính thức.

10 tạp chí bị loại khỏi báo cáo JCR 2021

Ngoài ra, để hỗ trợ tính khách quan trong việc lựa chọn tạp chí và tính toàn vẹn của các báo cáo, Clarivate cũng cho biết rằng họ đã loại bỏ 10 tạp chí khỏi JCR trong năm nay (không có giả định hoặc cáo buộc về hành vi sai trái), chiếm 0,05% số tạp chí được liệt kê. Clarivate giám sát và loại trừ các tạp chí có hành vi trích dẫn bất thường, bao gồm các trường hợp có bằng chứng về việc tạp chí tự trích dẫn và gian lận trích dẫn quá mức. Công ty cho biết phương pháp luận và các tham số về tác động của việc tự trích dẫn tạp chí đối với các chỉ số JCR đã được cập nhật vào năm 2020 để tính toán tốt hơn cho các tiêu chuẩn kỷ luật. Việc loại bỏ một tạp chí khỏi JCR không đồng nghĩa với việc loại bỏ khỏi danh sách tạp chí cốt lõi của Web of Science.

Tên tạp chíLý do
Archivos Latinoamericanos de NutricionTrích dẫn quá nhiều một tạp chí khác một cách bất thường (Stacking)

Hellenic Journal of Cardiology
Tự trích dẫn

International Journal of Engine Research
Tự trích dẫn
Journal of Biomolecular Structure and DynamicsTự trích dẫn
Journal of Enhanced Heat TransferTự trích dẫn
Journal of Family and Economic IssuesTự trích dẫn
Journal of Intelligent & Fuzzy SystemsStacking

Liquid Crystals
Tự trích dẫn
Materials ExpressStacking
Mechanics Based Design of Structures and MachinesTự trích dẫn

11 tạp chí trong danh sách bị nghi ngờ

Báo cáo năm nay cũng thông báo 11 tạp chí bị xếp vào danh sách ‘nghi ngờ từ biên tập viên’ (editorial expression of concern), với một hoặc nhiều ấn phẩm có giá trị đóng góp cao bất thường cho tử số JIF và một xu hướng trích dẫn tạp chí tập trung không cân xứng vào tử số JIF. Nói cách khác, 11 tạp chí này cho thấy những hành vi trích dẫn bất thường, nhưng chưa đạt tới tiêu chí bị loại. Danh sách 11 tạp chí bao gồm:

1. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 
2. Artificial Organs 
3. British Journal of Biomedical Science
4. Clinical and Translational Allergy
5. European Journal of Epidemiology 
6. European Journal of Histochemistry 
7. Histochemistry and Cell Biology 
8. International Journal of Cardiovascular Imaging
9. Journal of Allergy and Clinical Immunology-In Practice 
10. Journal of Neurosurgical Anesthesiology 
11. Journal of Raman Spectroscopy 

Minh Vũ, Linh Chi tổng hợp

Leave A Comment