CÔNG CỤ QUẢN LÝ HỒ SƠ TÁC GIẢ MỚI CỦA CLARIVATE ANALYTICS BAO GỒM CẢ HOẠT ĐỘNG BÌNH DUYỆT

Clarivate Analytics, công ty có trụ sở tại Anh sở hữu cơ sở dữ liệu học thuật Web of Science (WoS), đã bắt đầu tự động tạo hồ sơ tác giả, bao gồm thông tin về hoạt động bình duyệt cho các nhà nghiên cứu có bài báo được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu.

Hình: Aga Jucha-Kasperczyk/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Thông tin về bình duyệt sẽ được tích hợp từ đầu năm 2022. Dữ liệu này chủ yếu lấy từ Publons, được Clarivate mua lại vào năm 2017 và hiện có hơn ba triệu người dùng, là một trang web miễn phí cho phép các nhà nghiên cứu xác nhận những  hoạt động bình duyệt của mình, 

Từ trước đến nay, người dùng WoS có thể sử dụng các lệnh tìm kiếm để tra cứu  tài liệu và bài báo trong cơ sở dữ liệu WoS, cũng như từ năm 2019, cũng có thể tìm kiếm  các thông tin cá nhân của một tác giả và các hoạt động học thuật của họ. Công cụ này hiện đang được sử dụng miễn phí, nhưng trong tương lai họ dự định sẽ cung cấp một phiên bản trả phí với nhiều tính năng hơn.

Những người sáng tạo tính năng này cho biết “Công cụ WoS đặc biệt được sử dụng nhằm mục đích đánh giá đơn xin tài trợ của các nhà nghiên cứu, cũng như đánh giá các học giả phục vụ cho việc tuyển dụng’’. Họ lưu ý rằng nó sẽ giúp người thẩm định phát hiện ra bất kỳ xung đột lợi ích nào và cung cấp bức tranh đầy đủ hơn về các hoạt động học thuật của một nhà nghiên cứu.

Củng cố thêm thông tin

Việc bổ sung tính năng Publons mới khiến công cụ WoS trở thành công cụ đầu tiên thu thập thông tin chi tiết về hồ sơ xuất bản của các nhà nghiên cứu, cộng tác viên của họ, ban biên tập tạp chí mà họ phục vụ, và các hoạt động nghiên cứu chuyên nghiệp khác, chẳng hạn như các bản thảo mà họ đã bình duyêth cho các tạp chí và các đánh giá tài trợ mà họ đã hoàn thành.

Ludo Waltman, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tại Đại học Leiden Hà Lan, người đã sử dụng công cụ này nhưng không tham gia vào dự án, cho rằng một công cụ như vậy là thiết yếu. Theo ông, rất nhiều nơi cũng đã cố gắng để tạo ra các bộ hồ sơ học thuật như vậy, nhưng  tích hợp thông tin về hoạt động bình duyệt mới chỉ có ở đây .Công cụ này cũng có thể hữu ích cho các nhà nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu khai thác văn bản, ông chia sẻ thêm.

Jeroen Huisman, một nhà nghiên cứu giáo dục đại học tại Đại học Ghent, Bỉ, người đã tiến hành nghiên cứu về các áp lực bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến hồ sơ công khai của các tổ chức và địa vị trên thị trường của họ nói rằng không có nhiều tài liệu về chủ đề hồ sơ nhà nghiên cứu. Ông nói: “Bất cứ điều gì mà các nhà nghiên cứu hoặc tổ chức của họ có thể làm để đưa những thông tin này ra bên ngoài đều hữu ích.”

“Chúng tôi rất muốn thử và cung cấp các công cụ thúc đẩy cách đánh giá nghiên cứu có trách nhiệm”, Philip Reimann, giám đốc điều hành sản xuất tại Clarivate Analytics cho biết. Ví dụ: vào năm 2021, Clarivate đã thêm vào công cụ một biểu đồ cho thấy mức độ ảnh hưởng tích lũy của tác giả, một tính năng trực quan thể hiện số công trình công bố và số lượt trích dẫn của các nhà nghiên cứu.

Jeffrey Clovis, giám đốc cấp cao của bộ phận hỗ trợ giải pháp tại Clarivate cho biết, mục đích là cung cấp cho người dùng nhiều bối cảnh hơn về số lượt trích dẫn và hướng họ ra khỏi các chỉ số đơn lẻ. 

Việc tuân thủ quá mức hoặc lạm dụng các chỉ số đo lường là một vấn đề hóc búa trong đánh giá nghiên cứu đã được chú ý nhiều hơn trong khoảng một thập kỷ qua – đặc biệt là thông qua các cuộc vận động như Tuyên ngôn Leiden và Tuyên bố San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu Khoa học (DORA). 

Các nhà nghiên cứu có thể chứng minh một hồ sơ là của họ, và giành “tích xanh” cho tài khoản của mình trên WoS. Họ cũng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin còn thiếu, chẳng hạn như các giải thưởng đã nhận được, Reimann cho biết. Với các tính năng Publons được hợp nhất vào công cụ, các học giả có thể thêm thông tin theo cách thủ công về các hoạt động bình duyệt của họ như cách họ đang làm với Publons hoặc về các kết quả đầu ra mang tính học thuật khác, chẳng hạn như bộ dữ liệu hoặc mã đã xuất bản.

Các nhà nghiên cứu sử dụng công cụ này cũng có thể liên kết hồ sơ của họ với mã nhận diện điện tử duy nhất, ID ORCID. Như vậy nghĩa là khi một nhà nghiên cứu thêm một bài báo vào hồ sơ ORCID của mình, bài báo đó sẽ tự động được thêm vào hồ sơ tác giả WoS của họ và ngược lại, Reimann nói. “Chúng tôi chỉ thực sự muốn giảm thiểu các thao tác lặp lại”.

Waltman nói rằng mặc dù tích hợp thông tin bình duyệt là một cải tiến thú vị, nhưng công cụ này không bao gồm các kết quả nghiên cứu phi truyền thống khác, chẳng hạn như bản in trước và báo cáo đăng ký trước. Ông mong muốn Clarivate và các công ty khác mở rộng thông tin mà họ cung cấp, “Để ngày càng rõ ràng hơn rằng việc chỉ dựa vào một phần thông tin bất kỳ , chẳng hạn như chỉ số H, không thực sự có ý nghĩa”.

Waltman cho biết việc cung cấp khả năng hiển thị cho hoạt động bình duyệt là một bước quan trọng trong việc khắc phục sự thiếu công nhận của bình duyệt như là một thành phần của hiệu suất nghiên cứu. Điều đó cho thấy các báo cáo đó là “những kết quả đầu ra mang tính học thuật quan trọng cần được nhìn nhận  theo cách tương tự như cách chúng ta vẫn  coi trọng các loại ấn phẩm khác”.

Mỹ Linh dịch

Nguồn

Dalmeet Singh Chawla. (2022, Feb 01). Clarivate Analytics’s new author profiles tool to include peer review activity. NatureIndex.

Leave A Comment