ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4: VAI TRÒ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, TRÁI PHIẾU XANH VÀ TIỀN ẢO

Đa dạng hóa danh mục đầu tư và nhu cầu có các tài sản trú ẩn an toàn vẫn luôn là một yếu tố quan trọng trong các chiến lược đầu tư. Thông thường, vàng luôn đóng vai trò bảo hiểm rủi ro trong những giai đoạn ổn định hoặc là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn kinh tế. Vì sự gia tăng đầu tư đó vào vàng, tính chất an toàn của nó có thể thay đổi, từ đó nhiều cách thức để đa dạng hóa danh mục đầu tư đã phát triển trong thời gian gần đây.

Để tìm hiểu các cách thức mới này, nhóm tác giả Huỳnh Lưu Đức Toàn, Erik Hille và Muhammad Ali Nasir đã tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả trong bài báo “Diversification in the age of the 4th industrial revolution: The role of artificial intelligence, green bonds and cryptocurrencies”. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Technological Forecasting & Social Change (Q1 Scopus, CiteScore: 8.7, Impact Factor: 5.846) vào cuối năm 2020.

Ba loại tài sản được nghiên cứu chính là: (i) cổ phiếu của các công ty về robot và trí tuệ nhân tạo (AI); (ii) trái phiếu xanh; và (iii) tiền mã hóa/tiền ảo. 

Cụ thể hơn, đối với loại tài sản thứ nhất, chỉ số NASDAQ AI được sử dụng bởi nó có thể phản ánh mức độ thay đổi của thị trường cũng như kết quả hoạt động của ngành AI và robot trong kỷ nguyên công nghiệp lần thứ 4. NASDAQ AI được lập ra để theo dõi hiệu suất của các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI và robot, bao gồm công nghệ, công nghiệp, y tế và các lĩnh vực kinh tế khác. 

Loại tài sản thứ hai, trái phiếu xanh (green bonds), cũng có các đặc điểm tương tự như trái phiếu doanh nghiệp thông thường, nhưng thu nhập chỉ được sử dụng cho các dự án thân thiện với môi trường (Reboredo và Ugolini, 2020). Nhóm tác giả sử dụng chỉ số S&P Green Bond Select làm đại diện để phân tích thị trường trái phiếu xanh. Mặc dù quy mô thị trường của trái phiếu xanh tương đối nhỏ so với các công cụ đầu tư tài chính tiềm năng khác, nhưng các khoản đầu tư xanh đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong thời gian gần đây, và do đó, trái phiếu xanh là một loại tài sản quan trọng khi xem xét rủi ro đối với việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. 

Loại tài sản thứ ba, tiền mã hóa (cryptocurrencies), đại diện Bitcoin được đưa vào danh mục đầu tư để nghiên cứu, bởi sự bùng nổ của tiền mã hóa từ năm 2013 đã làm tăng sức hấp dẫn của thị trường này đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, một số loại tài sản và chỉ số khác cũng được đưa vào danh mục đầu tư của nhóm tác giả, bao gồm: dầu, vàng, chỉ số biến động CBOE, chỉ số MSCI. 

Để xem xét vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư của các loại tài sản trên, hai phương pháp chính được nhóm tác giả áp dụng: sự phụ thuộc đuôi theo cấu trúc copula (tail-dependence as copulas) (Embrechts et al., 2001) và sự liên kết biến động (volatility interconnectedness) thông qua Phân rã phương sai sai số dự báo tổng quát hóa (Generalized Forecast Error Variance Decomposition) (Baruník and Kocenda, 2019).

Nhóm tác giả rút ra 4 kết luận chính. Thứ nhất, danh mục đầu tư gồm các tài sản nêu trên thể hiện sự phụ thuộc đuôi nặng (heavy-tail dependence). Điều này ngụ ý rằng trong thời kỳ hỗn loạn về kinh tế và tài chính, trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, bởi tất cả các khoản đầu tư (bằng nhóm tài sản nêu trên) đều có khả năng cao bị thua lỗ đáng kể vào cùng một lúc.

Thứ hai, sự truyền tải biến động (volatility transmission) trong ngắn hạn cao hơn trong dài hạn. Do đó, các cú sốc ngắn hạn có thể gây ra sự biến động cao hơn từ NASDAQ AI tới các tài sản còn lại trong danh mục đầu tư, trong khi việc nắm giữ danh mục đầu tư này trong dài hạn sẽ làm giảm sự truyền tải biến động giữa các tài sản.

Thứ ba, Bitcoin và vàng được ước tính là các loại tài sản phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhất, tuy nhiên Bitcoin có hạn chế là bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong quá khứ của nó, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng hơn.

Cuối cùng thì vàng, một trong những loại tài sản lâu đời nhất, lại rất hữu ích trong việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Cuối cùng, tổng truyền tải biến động của tất cả các tài sản cao đáng kể, trung bình khoảng 50%, với hai lần tăng đột biến lên đến gần 90%. Như vậy, danh mục đầu tư trong nghiên cứu này vốn có rủi ro tự truyền tải giữa các loại tài sản, đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự đa dạng hóa danh mục phù hợp.

Chi tiết nghiên cứu: Huynh, T. L. D., Hille, E., & Nasir, M. A. (2020). Diversification in the age of the 4th industrial revolution: The role of artificial intelligence, green bonds and cryptocurrencies. Technological Forecasting and Social Change, 159, 120188.

Leave A Comment