Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc

Đại học Quốc gia Úc (ANU) đang cung cấp cơ hội học bổng cho sinh viên theo học tại Trường Kinh doanh & Kinh tế Terrell. Chương trình dành cho cả sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước. Học bổng tài trợ những sinh viên bắt đầu chương trình Cử nhân về Kinh tế và Tài chính năm học 2021/2022.

Đại học Quốc gia Úc được thành lập năm 1946, là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới và là một trong những cơ sở giáo dục đại học ưu tú nhất. Trường cung cấp đa dạng lựa chọn về chỗ ở cho sinh viên và rất nhiều lựa chọn ngành học để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

ANU đề cao chất lượng của khoa học và giáo dục nhằm đảm bảo rằng sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có đủ khả năng để giải quyết các thách thức ở hiện tại và có cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 1, 2021

Thông tin học bổng

 • Trường: Đại học Quốc gia Úc
 • Khoa: Kinh doanh & Kinh tế Terrell
 • Bậc học: Cử nhân
 • Học bổng: $10.000 cho một năm
 • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế và trong nước

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Các khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình Cử nhân kinh tế và Tài chính tại ANU
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên Quốc tế tại ANU.
 • Phải ghi danh vào Cử nhân Kinh tế hoặc Cử nhân Tài chính hoặc bằng kép với một trong các chương trình do Trường Kinh doanh & Kinh tế Terrell cung cấp
 • Tốt nghiệp THPT

Cách nộp hồ sơ

 • Cách thức đăng ký: Trước tiên, sinh viên cần nộp hồ sơ để được nhập học ANU. Sau đó, sinh viên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho học bổng này.
 • Tài liệu kèm theo: Ứng viên phải cung cấp chứng chỉ bằng cấp, bảng điểm học tập và CV cùng với hồ sơ kể trên.
 • Yêu cầu nhập học: Để đủ điều kiện nhập học, sinh viên phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào của chương trình đã chọn.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Trường yêu cầu sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh).

Đọc thông tin chi tiết học bổng tại: http://bit.ly/2L6s0De

Leave A Comment