HỌC BỔNG CỬ NHÂN KINH DOANH TẠI INTERNATIONAL COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT, ÚC

International College of Hotel Management là trường Đại học đào tạo ngành Quản lý Khách Sạn tốt nhất nước Úc. Trường có chương trình đào tạo chất lượng cao và kết nối mạnh trong ngành Quản lý Khách sạn. Điều này giúp sinh viên phát triển những kỹ năng chuyên môn và kiến thức liên ngành để trở thành những nhà quản lý tiềm năng, sẵn sàng cho các công việc sau khi tốt nghiệp.

Thông tin học bổng:

Bậc học: Cử nhân

Ngành học: Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Khách sạn)

Số lượng học bổng: 8

Giá trị học bổng: $15,000. $5000 cho mỗi năm học trong tổng 3 năm học

Đối tượng: Sinh viên tại Úc và sinh viên quốc tế

Phương thức nộp hồ sơ: online

Yêu cầu học bổng:

Ứng viên nộp hồ sơ cho chương trình học Cử nhân tại trường, sau đó đăng ký và nộp hồ sơ cho chương trình học bổng. 

Sinh viên quốc tế cần có chứng chỉ IELTS tối thiểu 7.0 (không kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc số điểm tương đương ở các chứng chỉ tiếng Anh khác.

Ứng viên cần nộp bảng điểm, bài luận, thư giới thiệu và bản sao hộ chiếu. 


Thông tin chi tiết của học bổng xem tại: https://www.ichm.edu.au/future-students/ichm-scholarships

Leave A Comment