Học bổng dựa trên thành tích dành cho sinh viên quốc tế năm nhất tại Đại học Saint Mary California, USA

Đại học Saint Mary California là một trường cao đẳng Công giáo tư thục ở Moraga, California. Trường được liên kết với Nhà thờ Công giáo La Mã và được quản lý bởi De La Salle Christian Brothers.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 01 tháng 01 năm 2021

Mô tả

 • Trường: Đại học Saint Mary California
 • Bậc học: Đại học
 • Học bổng: Giải thưởng Giáo dục
 • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
 • Các khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tài trợ sẽ được trao cho bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã cho:
 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế
 • Người có nguyện vọng phải nhập học vào chương trình cử nhân tại trường đại học

Đăng ký

 • Cách thức đăng ký: Để đăng ký chương trình này, những người có nguyện vọng được khuyến khích tham gia vào chương trình cấp bằng đại học tại trường đại học. Hỗ trợ dựa trên thành tích của bạn sẽ được tự động áp dụng cho mỗi năm trong số bốn năm học đại học toàn thời gian liên tục của bạn tại Đại học Saint Mary.
 • Tài liệu hỗ trợ: Yêu cầu trường của bạn gửi Bảng điểm chính thức, Thư giới thiệu được gửi đến Đại học Saint Mary.
 • Yêu cầu Nhập học: Sinh viên phải hoàn thành ít nhất 23 giờ tín chỉ học kỳ có thể chuyển đổi và điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 2,5 trên thang điểm 4,0 về thành tích tại các trường đại học Hoa Kỳ.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh được giáo dục tại các trường mà ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh và/ hoặc những học sinh sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai phải chứng minh được trình độ tiếng Anh.

Lợi ích

 • Học bổng Tổng thống: $30.000 hàng năm
 • Học bổng danh dự tại đầu vào: $29,000 hàng năm
 • Giải thưởng của Học giả Gael: $26,000 hàng năm
 • Giải thưởng Benildus: $20.000 hàng năm
 • Giải thưởng Cordero: $13,000 hàng năm

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại: https://bit.ly/2KOAheR

Leave A Comment