Học bổng Holland tại Đại học NHL Stenden, Hà Lan

NHL Stenden là Đại học Khoa học Ứng dụng tại Hà Lan. Trường cung cấp giáo dục ở đa dạng ngành học và môi trường học tập quốc tế để chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới. Chương trình giáo dục tại NHL Stenden rất thiết thực, trường khuyến khích sinh viên trình bày ý kiến, cung cấp mô hình lớp học nhỏ nhằm tăng tương tác giữa giảng viên và học sinh, và sinh viên có cơ hội giải quyết những vấn đề thực tế từ chính ngành nghề đang theo đuổi. 

Học bổng Holland được cung cấp bởi Bộ Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Hà Lan. Học bổng này được trao cho những sinh viên quốc tế ngoài Châu Âu.

Thông tin học bổng

  • Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2021
  • Bậc học: Cử nhân
  • Áp dụng cho sinh viên quốc tế ngoài Châu Âu
  • Giá trị : €5,000, áp dụng cho năm học đầu tiên
  • Phương thức nộp hồ sơ: online

Điều kiện

  • Học bổng áp dụng cho tất cả các ngành học chương trình Cử nhân
  • Sinh viên nộp hồ sơ apply và được nhận vào chương trình Cử nhân tại trường
  • Sinh viên có điểm IELTS tối thiểu 6.5

Cách nộp hồ sơ

  • Sinh viên nộp hồ sơ tại trang web của trường
  • Bên cạnh hồ sơ trường yêu cầu, sinh viên cần nộp một Letter of Motivation tối đa 300 từ tới địa chỉ email của trường [email protected] 

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại http://bit.ly/3mBSbPi

Leave A Comment