Học bổng President cho sinh viên quốc tế tại đại học St.Thomas, Canada

Đại học St.Thomas là ngôi trường có số lượng sinh viên khá thấp nhằm tập trung vào cung cấp trải nghiệm học thuật toàn diện và làm nổi bật khả năng của từng sinh viên. Trường cung cấp chương trình Cử nhân với nhiều chuyên ngành đa dạng (khoa học xã hội, nhân văn, giáo dục, nghệ thuật,…). Việc đề cao nền Giáo dục Khai phóng và quy mô lớp học nhỏ để mỗi sinh viên đều được giáo sư quan tâm chính là những điểm nổi bật của ngôi trường này. 

Đại học St.Thomas cung cấp định hướng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng cần thiết và sự chuẩn bị hành trang cần thiết để sinh viên sẵn sàng bước vào môi trường làm việc sau này. 

Thông tin học bổng

  • Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2021
  • Bậc học: Cử nhân
  • Giá trị: Giao động từ một phần tới toàn bộ học phí, học bổng có thể gia hạn cho các năm học tiếp theo nếu sinh viên giữ điểm trung bình môn từ 3.7 trở lên
  • Số lượng học bổng: không xác định
  • Đối tượng: sinh viên quốc tế

Điều kiện

  • Là sinh viên quốc tế
  • Học bổng được áp dụng cho mọi ngành học thuộc chương trình Cử nhân tại trường.

Cách nộp hồ sơ

  • Sinh viên nộp hồ sơ qua cổng nộp hồ sơ của trường hoặc qua Common App.
  • Yêu cầu: sinh viên cần nộp chứng chỉ Tiếng Anh; bài luận cá nhân; résumé/CV đề cập các giải thưởng, hoạt động học thuật và ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc (nếu có); một thư giới thiệu. 

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại https://bit.ly/38sYKyv

Leave A Comment