Học bổng President cho sinh viên quốc tế từ Đại học Ottawa, Canada

Đại học Ottawa, Canada là đại học song ngữ Anh-Pháp lớn nhất thế giới, nằm ngay trung tâm thủ đô của đất nước lá phong. Với sự phát triển các ngành khoa học xã hội, y tế, kỹ sư và nhân văn, đại học Ottawa là nơi lý tưởng để sinh viên chọn ngành phù hợp và nâng cao khả năng học thuật. Trường có đến 10 khoa khác nhau với nhiều ngành học đa dạng để sinh viên lựa chọn.

Học bổng President là một trong các học bổng danh giá nhất và có giá trị nhất của đại học Ottawa.

Thông tin học bổng

  • Bậc học: Cử nhân
  • Đối tượng: các sinh viên quốc tế
  • Giá trị học bổng: $30.000 ($7500 cho một năm)
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/04
  • Học bổng có thể được áp dụng cho năm học tiếp theo của sinh viên nếu sinh viên đạt điểm trung bình môn từ 8.5 trở lên.

Điều kiện

  • Là sinh viên quốc tế từ ngoài Canada
  • Được nhận vào chương trình cử nhân của đại học Ottawa
  • Điểm trung bình môn THPT từ 9.2 trở lên
  • Thể hiện tố chất lãnh đạo và sự đóng góp cho hoạt động học thuật và ngoại khoá.

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17832/ 

Leave A Comment