Học bổng trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (TAMK), Phần Lan cho sinh viên quốc tế

Tampere là một Đại học lớn tại Phần Lan tập trung vào các ngành công nghệ, y tế/sức khoẻ, quản trị kinh doanh và văn hoá. Trường nổi tiếng với chương trình giáo dục đa ngành, sự sáng tạo không ngừng và cộng đồng sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia.

Đại học Tampere rất toàn diện với cộng đồng đa dạng 10,000 sinh viên. Sinh viên ở TAMK không chỉ được trải nghiệm chất lượng giảng dạy toàn diện mà còn cả các chương trình hướng nghiệp để chuẩn bị cho sinh viên thích ứng với các tình huống khác nhau trong cuộc sống.

Thông tin học bổng

  • Thời gian nộp hồ sơ: 07/01/2021 tới 20/01/2021
  • Bậc học: Cử nhân
  • Giá trị: 50% – 100% học phí cho cả 3 năm
  • Dành cho sinh viên mọi quốc tịch

Điều kiện

  • Các ngành học áp dụng: khoa học tự nhiên, kỹ sư, công nghệ, kinh doanh
  • Sinh viên cần nộp hồ sơ apply chương trình Cử nhân tại trường để được xét duyệt học bổng.

Cách nộp hồ sơ

  • Tất cả các sinh viên được nhận vào chương trình Cử nhân của trường sẽ được tự động xét duyệt để nhận học bổng
  • Các tài liệu được yêu cầu trong hồ sơ: chứng chỉ tiếng Anh; motivation letter; CV/résumé; bản sao hộ chiếu; bằng tốt nghiệp THPT. 

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại: https://bit.ly/3n2EY2s

Leave A Comment