Học bổng UQ Excellence dành cho sinh viên quốc tế tại Úc năm 2021

Hãy biến ước mơ du học của bạn thành hiện thực với Học bổng Xuất sắc do Đại học Queensland ở Úc cấp. Chương trình tài trợ này dành cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế.

Học bổng hỗ trợ học phí cho những sinh viên đạt được thành tích cao khi bắt đầu khóa học đại học và sau đại học cho khóa học 2021/2022.

Được thành lập vào năm 1909, Đại học Queensland là một trường đại học giáo dục đại học quốc tế tại Úc. Trường cung cấp các khóa học toàn diện ở Queensland, với 4000 khóa học được cung cấp ở cấp độ đại học và sau đại học.

Đại học Queensland cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện và các chương trình định hướng để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm học tập tốt nhất có thể. Trường có trình độ giảng dạy tốt và cung cấp nhiều giải thưởng về giảng dạy ở nhiều quốc gia dành cho sinh viên.

Mô tả

 • Trường: Đại học Queensland
 • Bậc học: Đại học và Sau đại học
 • Học bổng: Giảm 20% học phí mỗi năm
 • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 •  Các khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Các môn học đại học và sau đại học về Nông nghiệp và Môi trường, Kiến trúc, Quy hoạch và Thiết kế, Nghệ thuật, Khoa học Nhân văn và Xã hội, Kinh doanh và Kinh tế, Giáo dục, Kỹ thuật và Máy tính, Sức khỏe và Khoa học Hành vi, Luật, Khoa học và Toán học.
 •  Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, người đăng ký phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau:
 • Phải đăng ký thực hiện các nghiên cứu toàn thời gian tại UQ trong một chương trình liên quan bắt đầu từ Học kỳ 1 năm 2021 và đã nhận được một lời đề nghị vô điều kiện.
 • Đã đáp ứng yêu cầu về thứ hạng đầu vào của chương trình và trình độ tiếng Anh;
 • Chưa nhận được học bổng khác từ UQ; và
 • Phải là sinh viên khóa đại học hoặc sau đại học và đã đạt được CGPA tương đương từ 6,75 trở lên (theo thang điểm 7 của UQ); hoặc là
 • Phải là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt thứ hạng đầu vào là 99; hoặc là
 • Là sinh viên chuyển tiếp tín chỉ từ một tổ chức đối tác của UQ và đã đạt được CGPA tương đương từ 6,75 trở lên (trên thang điểm 7 của UQ) (áp dụng cho tất cả các chương trình được điều chỉnh bởi thỏa thuận chuyển tiếp, trừ khi trường Đại học xác định khác).

Đăng ký

 • Cách thức đăng ký: Để được cân nhắc cho cơ hội, ứng viên phải nhập học vào một chương trình cấp bằng đại học và sau đại học tại Đại học Queensland. Sau khi đăng ký, các ứng cử viên sẽ được tự động xem xét cho giải thưởng giáo dục này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phải cung cấp chứng chỉ bằng cấp, bảng điểm học tập và CV cùng với đơn đăng ký của bạn.
 • Yêu cầu nhập học: Để nhập học, sinh viên phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào của một chương trình cấp bằng đại học và sau đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, bạn nên cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh: IELTS, TOEFL, hoặc bằng chứng khác được chấp nhận. Vui lòng xem phần Yêu cầu tiếng Anh để biết thêm chi tiết.

Lợi ích

 • Giá trị của Khoản tài trợ là giảm 20% học phí mỗi năm.
 • Thời hạn tối đa của Khoản tài trợ là bốn năm hoặc thời gian của chương trình ít hơn bốn năm.

Đọc thông tin chi tiết của học bổng tại https: https://bit.ly/3rmIJmK

Leave A Comment