HỘI THẢO “BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 1991 -2019”

Quý vị thân mến,

Trong những năm qua, hệ thống giáo dục, đào tạo ở nước ta đã có nhiều đổi mới quan trọng. Xác định rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch đổi mới.

Từ phía các cơ sở giáo dục, cộng đồng, cũng không khó khăn để kể ra những nỗ lực đổi mới giáo dục của các cơ sở giáo dục, từ trường đại học cho đến phổ thông, và thậm chí của các nhóm cá nhân đã và đang diễn ra trên khắp cả nước.

Một lực lượng không thể thiếu cũng tham gia vào quá trình đổi mới này, đó là giới nghiên cứu về khoa học giáo dục.

Trong bối cảnh đó, Nhóm nghiên cứu Đổi mới giáo dục Reduvation – nhóm nghiên cứu phối hợp giữa Trường Đại học Thành Đô và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia thực hiện báo cáo “Nghiên cứu Khoa học giáo dục Việt Nam 1991-2019: Phân tích từ cơ sở dữ liệu Scopus” với mong muốn cung cấp cái nhìn toàn cảnh về kết quả nghiên cứu trong lĩnh khoa học giáo dục của các nhà nghiên cứu Việt Nam.

THÔNG TIN SỰ KIỆN

1. Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Thành Đô
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục EdLab Asia

3. Thời gian
20.00-22.00 pm
Thứ năm ngày 12/08/2021
Diễn ra qua nền tảng Zoom (BTC sẽ gửi thông báo ID kết nối Zoom sau khi nhận được đăng ký của quý vị)

4. Nội dung
Công bố, trao đổi và chia sẻ kết quả báo cáo nghiên cứu khoa học giáo dục của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong giai đoạn 1991-2019 về các vấn đề sau:
– Xu hướng công bố nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam;
– Các nguồn công bố nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam;
– Các đơn vị nghiên cứu chủ đạo trong lĩnh vực khoa học giáo dục Việt Nam;
– Hợp tác quốc tế;
– Chủ đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu;
– Các công trình nghiên cứu có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực khoa học giáo dục Việt Nam.

Quý vị quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự tại đây.
Xin chân thành cảm ơn.

Leave A Comment