HỘI THẢO “KẾT QUẢ CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRÊN DANH MỤC SCOPUS CỦA VIỆT NAM: TỔNG QUAN VÀ HÀM Ý”

Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Minh Hoàng đến từ Đại học Phenikaa đã giới thiệu tới các đại biểu tham dự về mạng lưới các nhà nghiên cứu khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam https://www.sshpa.com/. Mạng lưới này là một sáng kiến thu thập và theo dõi hồ sơ của các tác giả người Việt có các ấn phẩm xuất bản quốc tế được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus.

Ảnh: ThS. Nguyễn Minh Hoàng giới thiệu về mạng lưới các nhà KHXH Việt Nam

Bài trình bày của ThS. Hồ Mạnh Toàn về “Nội lực nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực KHXH: phân tích từ dữ liệu Scopus” là một trong những kết quả đến từ việc tận dụng cơ sở dữ liệu trên. Sử dụng các phân tích mô tả, nghiên cứu đã đem tới một cái nhìn toàn cảnh về quá trình phát triển của lĩnh vực KHXH, các xu hướng hợp tác quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam xét trên khía cạnh xuất bản quốc tế và sự ảnh hưởng của các chính sách quốc gia tới quá trình này.

Ảnh: ThS. Hồ Mạnh Toàn trình bày về nội lực nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực KHXH

Hai bài trình bày đã thu hút nhiều sự quan tâm về phương thức thu thập, phân loại các trường thông tin và đặc biệt là các định hướng nghiên cứu tương lai từ việc tận dụng cơ sở dữ liệu trên. Cùng với các đại biểu đến từ Đại học Phenikaa, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia., Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Thành Đô, hội thảo đã để lại nhiều gợi mở về các ý tưởng nghiên cứu cũng như các hàm ý để tiếp tục đẩy mạnh công bố khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KHXH trong thời gian tiếp theo.

Ảnh: Khách mời và diễn giả tham gia hội thảo

Linh Chi

Leave A Comment