Holland Test

Đây là bài kiểm tra nhằm giúp sinh viên định hướng đúng ngành, nghề phù hợp với tính cách, sở trưởng của bản thân. Bài kiểm tra này được GS người Mỹ John Holland (Đại học John Hopskin) xây dựng và phát triển từ Lý thuyết định hướng nghề nghiệp từ năm 1959.

Hàng năm, nó được hàng triệu sinh viên tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới sử dụng.

Theo Holland, Mỗi một nghề nghiệp, ngoài những yêu cầu về chuyên môn, lại có những yêu cầu nhất định về tính cách, thiên hướng đối với cá nhân người làm nghề nghiệp đó.

Nếu một người chọn được đúng ngành để học (tương ứng là nghề để làm) phù hợp với tính cách, thiên hướng cá nhân của mình sẽ có cơ hội phát triển xa trong ngành học và nghề nghiệp đó.

Điền thông tin test

[holland]