THƯ MỜI ĐÓNG GÓP BÀI CHO SỐ ĐẶC BIỆT CỦA TẠP CHÍ JOURNAL OF UNIVERSITY TEACHING AND LEARNING PRACTICE

Kính gửi quý nhà khoa học,

COVID-19 đã mang tới một thay đổi lớn và không thể đảo chiều tới cách mà chương trình học được thiết kế và thực thi. Mặc dù trước khi đại dịch diễn ra, các thực hành giảng dạy trực tuyến và linh hoạt đã dần dần được tiến hành trên toàn cầu, thì cuộc khủng hoảng đã ngay lập tức thúc đẩy những đổi mới phải diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Giờ đây, gần như mọi nghiên cứu về giáo dục đại học từ bây giờ trở đi đều phải xuất phát từ một công nhận chung rằng đại dịch là một yếu tố bối cảnh quan trọng đối với việc dạy và học từ năm 2020 trở về sau. Một số nghiên cứu còn cho rằng lĩnh vực giáo dục đại học sẽ không thể nào quay trở về trạng thái bình thường của thời điểm trước khi đại dịch diễn ra.

Cuộc khủng hoảng đã buộc các trường đại học phải thực hiện các dạng thức đánh giá mới, bởi vì những phương thức truyền thống như các bài kiểm tra trực tiếp tại trường học đã không còn là một lựa chọn khi các quy định giãn cách/phong tỏa được áp dụng. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề đánh giá trong giáo dục đại học được tiến hành vào thời gian qua, chúng ta vẫn cần các nghiên cứu khám phá và xem xét các xu hướng rộng hơn, các tác động và tính chặt chẽ của các dạng thức đánh giá mới mà COVID-19 đã mang lại.

Trước những vấn đề đó, tạp chí Journal of University Teaching and Learning Practice (tạp chí được chỉ mục ESCI, Q3 Scopus, 2020 JIF = 0.894) kêu gọi tất cả các nhà nghiên cứu đóng góp các bài viết cho số đặc biệt với chủ đề: “Đổi mới trong hoạt động đánh giá của giáo dục đại học: ảnh hưởng của COVID-19”.

Số Đặc biệt này tích cực khuyến khích các tư duy táo bạo và các thực hành dựa trên bằng chứng mới mẻ về các phương pháp tiếp cận mới và sáng tạo để sử dụng đánh giá như một phương pháp thực hành, cho và của việc học. Trọng tâm của số đặc biệt này là tác động lâu dài hạn mà COVID-19 đã gây ra cho việc đánh giá của giáo dục đại học. Nó vượt lên trên việc phân tích các đánh giá và thực hành thay thế trong năm 2020, mà hướng tới xem xét những thay đổi địa chấn rộng hơn trong cách đánh giá sinh viên ở trường đại học và điều này có thể phát triển như thế nào theo thời gian. 

Các biên tập viên khách mời của số đặc biệt này bao gồm:

 • TS. Andrew Kelly, Đại học Edith Cowan, Úc
 • GS Richard Fuller, Đại học Liverpool, Vương quốc Anh
 • TS. Phạm Hùng Hiệp, Đại học Phú Xuân
 • PGS Weiyan Xiong, Đại học Lingnan, Hồng Kông
 • TS. Cathy Mae Toquero, Đại học Mindanao, Philipin

Những vấn đề mà số đặc biệt này tập trung vào bao gồm:

 • Các phân tích thực chứng so sánh về đánh giá trong giáo dục đại học trước, trong và sau khi đại dịch diễn ra
 • Mối quan hệ giữa khả năng xin việc của sinh viên (employability) và đánh giá trong một thế giới hậu đại dịch
 • Các phản tư về sự phát triển học thuật trong việc thiết kế và điều tiết hoạt động đánh giá
 • Các công nghệ hỗ trợ học tập và tính liêm chính của hoạt động đánh giá trong môi trường trực tuyến
 • Các hỗ trợ dành cho sinh viên để hoàn thành hoạt động đánh giá
 • Các thiết kế hoạt động đánh giá sáng tạo

Đặc biệt, ban biên tập đánh giá cao các quan điểm toàn cầu và liên ngành, khuyến khích các tác giả triển vọng cộng tác với các đồng nghiệp trong các bối cảnh khác nhau để tiến hành nghiên cứu

Các loại ấn phẩm được chấp nhận.

Các loại ấn phẩm chấp nhận trong Số Đặc biệt này là các nghiên cứu (thực chứng hoặc lý thuyết) giới hạn trong 5.000 – 7.000 chữ. Các đánh giá có hệ thống (systematic review), phản ánh phê bình (critical reflection) và các bài báo dựa trên thực hành (practuce-based papers) cũng sẽ được chấp nhận, nhưng phải dựa trên các tài liệu học thuật chắc chắn và áp dụng một khung lý thuyết rõ ràng. Tất cả các bản thảo cũng phải tuân thủ các hướng dẫn cho tác giả của tạp chí.

Bản tóm tắt (abstract) nộp tới là một tài liệu Microsoft Word gồm có các phần:

 • Tiêu đề bài báo 
 • Tên các tác giả và các cơ sở liên hệ
 • Một cơ sở lý luận dựa trên bằng chứng rõ ràng cho hướng nghiên cứu được đề xuất
 • (Các) câu hỏi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu đề xuất
 • Hàm ý thực tiễn của nghiên cứu được đề xuất

Giới hạn cho một tóm tắt đề xuất là 250 chữ (không bao gồm tài liệu tham khảo) và được thiết kế để ban biên tập cảm nhận được tính nghiêm ngặt của bản thảo được đề xuất và các hàm ý có thể có của nghiên cứu đó. Ban biên tập có thể đưa ra các lời mời kết hợp các bản thảo tương tự. Việc đề xuất được chấp nhận không đảm bảo cho quyết định chấp nhận bản thảo cuối cùng.

Các mốc thời gian các tác giả cần lưu ý:

 • Hạn nộp đề xuất: ngày 1 tháng 11 năm 2021
 • Thông báo chấp nhận: ngày 1 tháng 12 năm 2021
 • Hạn nộp bản thảo đầy đủ: ngày 1 tháng 5 năm 2022
 • Hạn chỉnh sửa bản thảo cuối cùng: ngày 1 tháng 7 năm 2022
 • Ngày công bố: ngày 1 tháng 8 năm 2022

Các tóm tắt đề xuất hoặc các thắc mắc liên quan xin gửi về email [email protected] (TS. Andrew Kelly).

Lời mời toàn văn bằng tiếng Anh xem tại: https://ro.uow.edu.au/jutlp/latestnews.html

Leave A Comment