MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TỐI ƯU TRONG PHỐI HỢP DỊCH VỤ LOGISTICS BÊN THỨ BA

Đã có nhiều nghiên cứu từ trước đây khẳng định và xác nhận lợi ích của việc sử dụng Logistics bên thứ ba (Third-party logisitics) cho mục đích quản lý xây dựng hiệu quả, đặc biệt đối với những dự án lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hụt những mô hình giúp đưa ra quyết định dựa trên sự đánh giá chính xác vai trò của những nhà cung cấp logistics bên thứ ba (Third-party logistics provider) như những yếu tố thúc đẩy tới sự phối hợp và tối ưu trong chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu mang tên “Integrated construction supply chain: an optimal decision-making model with third party logistics partnership” (Tích hợp chuỗi cung ứng ngành xây dựng: mô hình đưa quyết định tối ưu phối hợp dịch vụ logistics bên thứ ba) là một đề xuất giải pháp cho thiếu hụt trên.

Nghiên cứu được đăng ngày 26/10/2020 trên tạp chí Construction Management & Economics, tạp chí có CiteScore đạt 4.4, thuộc nhóm Q1 Scopus và được SSCI chỉ mục. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhóm tác giả đến trường Đại học Quebec (Canada) và Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh bao gồm Lê Phướng Luông, Imem Jarroudi, Thien-My Dao và Amin Chaabane. 

Nghiên cứu này đặt mục tiêu phát triển một mô hình đưa ra quyết định hướng tới sự tối ưu của chuỗi cung ứng xây dựng (construction supply chain) cùng khả năng phối hợp với logistics bên thứ ba. Mô hình đề xuất này xem xét hai loại nguyên vật liệu được thu mua (Loại 1 và Loại 2) đồng thời hỗ trợ chủ thầu xây dựng chính trong việc quyết định những chiến lược cho việc quản trị chuỗi ứng xây dựng (construction supply chain management) bao gồm những hoạt động như lựa chọn nhà cung cấp, quyết định số lượng đặt hàng và đánh giá sự sử dụng logistics bên thứ ba.

Với việc sử dụng mô hình này, chủ thầu chính có thể tận dụng được nhà kho của nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba và đặt mua số lượng lớn hơn nếu cần thiết để nhận được mức giá thấp hơn từ phía nhà cung cấp. Qua những trường hợp ví dụ thực tiễn tại Canada, nhóm nghiên cứu thấy rằng mô hình được đề xuất hoạt động tốt hơn trong việc tối ưu tổng chi phí chuỗi cung ứng khi đặt trong sự so sánh với mô hình mà không sử dụng logistics bên thứ ba. 

Hoạt động đánh giá mô hình này cũng cho thấy logistics bên thứ ba có thể được sử dụng theo từng hoàn cảnh để cải thiện hiệu quả hoạt động logistics nói chung và để đáp ứng những yêu cầu thực tiễn nhằm vào những vấn đề hạn chế còn có trong ngành xây dựng này.

Chi tiết nghiên cứu: Phuoc Luong Le, Imen Jarroudi, Thien-My Dao & Amin Chaabane (2021) Integrated construction supply chain: an optimal decision-making model with third-party logistics partnership, Construction Management and Economics, 39:2, 133-155.

Leave A Comment