BẮT NẠT TRỰC TUYẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI TRẦM CẢM Ở VỊ THÀNH NIÊN

Sự phổ biến của các thiết bị công nghệ đã tạo ra một dạng bắt nạn ở nhóm trẻ vị thành niên gọi là bắt nạt trực tuyếtn (cyber-victimization). Trong không gian ảo, chúng ta có thể không xác định được danh tính của kẻ bắt nạt và các nội dung bắt nạt lại được công khai, điều này làm trầm trọng thêm những hệ quả tiêu cực ở nạn nhân. Trong đó, trầm cảm là ảnh hưởng tâm lý thường thấy nhất ở nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến. 

Tranh: Samarth Bhagwat/Behance | CC BY-NC-ND 4.0

Để có cái nhìn sâu rộng về mối quan hệ giữa trầm cảm và bắt nạt trực tuyến, nhóm tác giả gồm Trần Nguyễn Giang Hương (Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM; Đại học Y dược TP. HCM), Thái Thanh Trúc (Đại học Y dược TP. HCM), Đặng Thị Thiện Ngân (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch), võ Kim Duy (Trung tâm Y tế huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) và Dương Thị Huỳnh Mai (Viện Pasteur TP.HCM) đã tiến hành một tổng quan hệ thống (systematic review) và phân tích tổng hợp (meta-analysis). Mặc dù không phải phân tích tổng hợp đầu tiên tìm hiểu mối quan hệ giữa hai yếu tố này, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trauma, Violence, & Abuse (Q1 Scopus; IF = 10,570; CiteScore = 11,110) cung cấp những dữ liệu cập nhật hơn, xem xét cả các nghiên cứu ở bối cảnh châu Á (mà chỉ được bao hàm trong một nghiên cứu trước đó), phân tích các kết quả từ các nghiên cứu sơ cấp bất cử sự khác biệt trong đo lường, và không sử dụng ước tính tương quan từ các biến liên tục hoặc phơi nhiễm trong siêu phân tích.

Các nghiên cứu được phân tích nằm trong bộ dữ liệu được nhóm tác giả trích xuất từ PubMed và EMBASE, sử dụng truy vấn tìm kiếm: ((cyberbull*) OR (cybervictimi*) OR ((cyber* OR online* OR electronic* OR internet*) AND (bully* OR harass* OR agress* OR victim* OR perpetrat*))) AND (adolesc* OR student*) AND depress*

Sau khi trải qua các bước lọc tài liệu, 17 nghiên cứu phù hợp đã được giữ lại để tiếp tục phân tích trong số 1008 nghiên cứu tìm được. 17 nghiên cứu này bao gồm dữ liệu về bắt nạt trực tuyến và trầm cảm ở 79.202 vị thành niên trong giai đoạn 1999 – 2018. 

Kết quả phân tích nhận thấy những em bị bắt nạt trực tuyến có khả năng bị trầm cảm cao hơn gấp ba lần so với những em không phải trải qua trải nghiệm đó. Xu hướng này không thay đổi bất kể các đặc điểm khác biệt của các nghiên cứu như địa bàn nghiên cứu, tỉ lệ trẻ vị thành niên nữ, quy trình chọn mẫu hay cách định nghĩa bắt nạt trực tuyến. Bắt nạt trực tiếp là biến trung gian quan trọng ảnh hưởng tới mối liên hệ giữa hai yếu tố chính của nghiên cứu. Tuy vậy, nhìn chung không có biết trung gian nào có ảnh hưởng rõ rệt tới mối quan hệ này. Ngoài ra, các tác giả cũng nhận thấy không có thiên kiến xuất bản ở 17 nghiên cứu được bao gồm để phân tích.

Chi tiết nghiên cứu: Tran, H. G. N., Thai, T. T., Dang, N. T. T., Vo, D. K., & Duong, M. H. T. (2021). Cyber-victimization and its effect on depression in adolescents: a systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 15248380211050597.

Leave A Comment