MUA THÀNH TÍCH TRONG BẢNG XẾP HẠNG ĐẠI HỌC?

Các bảng xếp hạng quốc tế của các trường đại học vốn luôn là trọng tâm của nhiều câu hỏi. Làm thế nào mà ta có thể so sánh một cách công bằng thứ hạng của các trường đại học ở những quốc gia khác nhau với nguồn quỹ và nghĩa vụ giáo dục khác nhau? Bất chấp những sự khác biệt trên, vẫn có các bảng xếp hạng tồn tại như: Times Higher Education, U.S News & World Report và QS, và thậm chí là rất phổ biến trong cộng đồng học sinh quốc tế và nhiều quốc gia sở tại. 

Ngày 27 tháng 4 vừa rồi, trung tâm nghiên cứu giáo dục Đại học tại Đại học Berkeley, California đã công bố một báo cáo đặt ra nghi vấn rằng QS có sự mâu thuẫn về lợi ích trong bảng xếp hạng đại học của họ.

QS có một doanh nghiệp tư vấn hỗ trợ các trường đại học ở nhiều mảng khác nhau. Bản báo cáo được thực hiện bởi Igor Chirikov, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm, cho rằng việc hỗ trợ này có thể đã làm ảnh hưởng đến việc xếp hạng thiếu chính xác cho các trường đại học.

Chirikov sử dụng các trường đại học ở Nga để làm rõ luận điểm của mình: “Bảng phân tích chỉ giới hạn trong phạm vi 28 trường đại học tham gia vào bảng xếp hạng quốc tế các trường đại học của QS. Nhìn chung, có tổng 22 trên 28 trường đại học (chiếm 78%) chi khoảng 2 857 880 USD cho các dịch vụ tư vấn của QS trong vòng 8 năm qua.”

Tranh: CRUSCHIFORM/Behance | CC BY-NC 4.0

Vậy điều này có tác động như thế nào?

Để tìm hiểu rõ, Chirikov so sánh sự dao động trong bảng xếp hạng của QS với dữ liệu thu được từ Times Higher Education và dữ liệu được cung cấp bởi thống kê quốc gia. Sau đó, ông so sánh sự gia tăng trong thứ hạng của các trường đại học trả tiền cho dịch vụ của QS và những những đại học không sử dụng dịch vụ của QS.

“Kết quả so sánh chỉ ra rằng những trường đại học thường xuyên sử dụng các dịch vụ tư vấn của QS có sự tăng lên đáng kể về cả mặt thứ hạng và điểm tỷ lệ giảng viên – sinh viên trong vòng năm năm trong bảng xếp hạng quốc tế các trường đại học của QS. Vị trí xếp hạng của các trường đại học tại Nga mà sử dụng dịch vụ của QS thường xuyên có độ sai số rơi vào khoảng hơn 0.75 (tương đương chênh lệch khoảng 140 vị trí) so với các trường đại học không sử dụng dịch vụ QS. Tương tự vậy, điểm tỷ lệ giảng viên – sinh viên ở các trường đại học ở Nga sử dụng dịch vụ có sai số vào khoảng hơn 0.9 so với những trường khác. Kết hợp hai quan sát này, ta có thể rút ra kết luận rõ ràng có sự mâu thuẫn lợi ích trong bảng xếp hạng của QS và điều này sẽ gây ra sự sai lệch đáng kể về thứ hạng trong bảng xếp hạng quốc tế của các trường đại học.”

Chirikov gọi những sự thay đổi này là “bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy rõ sự mâu thuẫn lợi ích của các bên xếp hạng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của các trường đại học trên thế giới.”

Ông cũng nói thêm những kết quả này “còn khá mới đối với giáo dục đại học, nhưng những kết quả này phù hợp với phần lớn các nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực kinh tế với nhận định rằng mâu thuẫn lợi ích sẽ dẫn đến các đánh giá thiên vị.”

Khi được hỏi rằng liệu các bảng xếp hạng khác có gặp phải vấn đề tương tự hay không, Chirikov cũng chỉ ra rằng Times Higher Education và U.S News quảng cáo và tổ chức sự kiện cho các trường đại học họ xếp hạng. “Tuy nhiên mô hình kinh doanh của QS có vẻ dễ xảy ra tình trạng mâu thuẫn về mặt lợi ích hơn bởi doanh thu của họ chủ yếu đến từ các trường đại học. Không giống như QS, Times Higher Education và U.S News có nguồn thu đến từ các nội dung trả phí dành cho đại chúng, nên doanh thu của họ ít phụ thuộc vào các trường đại học hơn QS.”

Simona Bizzozero, phát ngôn viên của QS, nhấn mạnh trong email trao đổi rằng, trong hợp đồng cung cấp dịch vụ do các trường đại học của họ, QS đã khẳng định rõ những dịch vụ trong hợp đồng không ảnh hưởng đến thứ hạng của các trường đại học. Hợp đồng nêu rõ: “Xin hãy lưu ý rằng thành công của hoạt động tư vấn này là dựa trên kiến thức, dữ liệu và tính chuyên môn mà sau đó sẽ được chuyển giao cho trường đại học. Điều này không có mối liên hệ trực tiếp tới sự cải thiện trong thứ hạng quốc tế của các trường đại học và những thành công của trường đại học là do công sức và cơ sở vật chất của chính cơ sở, cũng như thể hiện khả năng thích ứng các khuyến nghị, tư vấn chiến lược vào bối cảnh riêng của trường. QS tuân thủ theo những tiêu chuẩn chặt chẽ nhất về liêm chính, kiểm soát chất lượng và sự minh bạch trong suốt quá trình hợp tác.”

Bà cũng bổ sung thêm “những nhân viên tham gia vào quá trình biên tập bảng xếp hạng và đánh giá xếp hạng được kỳ vọng tuân thủ nghiêm túc chính sách mâu thuẫn lợi ích của chúng tôi, chính sách nhấn mạnh rằng QS và đơn vị Intelligence của QS cam kết đảm bảo rằng mọi nghiên cứu, đánh giá, quyết định và những quá trình đưa ra quyết định cuối cùng không có ý kiến chủ quan của cá nhân hay sự thiên vị trong thương mại và không có sự thiên vị, bất công nào cho bất kỳ trường đại học nào hoặc bất kỳ tổ chức nào có hoặc không có mối liên hệ với QS.”

Minh Khuê dịch

Nguồn: Scott Jaschik (April 27, 2021). Buying Progress in Rankings? Inside Higher Ed.

Leave A Comment