CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA NGHIÊN CỨU

Trong đơn xin tài trợ, các nhà nghiên cứu thường được yêu cầu đính kèm bằng chứng về Research Impact (Tầm ảnh hưởng của Nghiên cứu) của mình. Bài đăng này nói về các chỉ số truyền thống được dùng để đo lường tác động, ảnh hưởng của bài nghiên cứu.

Các chỉ số đo lường mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu

Giả sử rằng một nghiên cứu chất lượng thì sẽ được các học giả khác trích dẫn thường xuyên hơn, vậy thì số trích dẫn (citation counts), chỉ số ảnh hưởng/tác động của tạp chí (journal impact factors hay impact factors), chỉ số h-index cùng những hệ số khác được xem là thước đo định lượng về mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu.

Article-level metrics (Chỉ số cấp độ Bài viết)

Article-level metrics – chỉ số cấp độ bài viết, là bộ thước đo cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi tiếp cận của từng bài báo. Số lượng trích dẫn và các chỉ số thay thế như lượng tải xuống, lượt xem và lượt đề cập trên phương tiện truyền thông/mạng xã hội là một trong các chỉ số cấp độ bài viết.

Lượng trích dẫn lấy nguồn từ các cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus và Google Scholar sẽ cho kết quả khác nhau bởi số trích dẫn phụ thuộc vào ấn phẩm được lập chỉ mục trên từng nguồn. Các học giả có thể xem bài báo nào đã trích dẫn bài của mình.

Mời các nhà nghiên cứu thử tìm kiếm một bài báo bất kỳ trên Web of Science, Scopus và Google Scholar, số lượng trích dẫn sẽ được hiển thị như trong các ví dụ sau:

Web of Science hiển thị số lượng ‘Cited by’ (Số lần được trích dẫn) cho một bài báo.
Scopus cung cấp số lượng trích dẫn cho một bài báo trong cột ‘Cited by’.
Google Scholar cho biết số lượng trích dẫn ‘Cited by’.

Học giả nên tạo/duy trì hồ sơ Nhà nghiên cứu/Tác giả trên các cơ sở dữ liệu Web of Science , Scopus và Google Scholar. Đây là cách hiệu quả nhất để theo dõi số lượng trích dẫn cho các ấn phẩm.

Xem thêm Định danh nhà nghiên cứu trên các nền tảng học thuậtCách tạo tài khoản Google Scholar.  

Alternative Article-Level Metrics (Chỉ số cấp Bài viết Thay thế)

Để bổ sung cho các chỉ số truyền thống được tạo bởi số trích dẫn, Alternative Article-Level Metrics (chỉ số cấp bài viết thay thế) được lập ra dựa trên hoạt động trực tuyến, khai thác thu thập từ các công cụ trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội(ví dụ như lượng tweet, lượt nhắc đến, lượt chia sẻ hoặc các đường link liên kết). 

Journal-Level Metrics (Chỉ số cấp Tạp chí)

Journal-Level Metrics (Chỉ số cấp Tạp chí) đo lường độ ảnh hưởng của tạp chí. Có nhiều số liệu cấp tạp chí dựa trên các phương pháp tính toán và bộ dữ liệu khác nhau. Impact factors (chỉ số ảnh hưởng tạp chí) và Scopus journal metrics (chỉ số tạp chí Scopus) là hai thước đo thường dùng để xếp hạng chất lượng tạp chí, dựa trên số lượng trích dẫn tương ứng mà tạp chí nhận được trên Web of Science và Scopus.

Scopus Journal Metrics (dựa trên dữ liệu của Elsevier) xếp hạng tạp chí theo các danh mục chủ đề và hệ số khác nhau – mời xem ảnh chụp màn hình bên dưới về Scopus Journal Metrics và tại đây để biết thêm thông tin:


Hệ số impact factor của Clarivate so sánh và xếp hạng các tạp chí trong cùng chuyên ngành:

Mời các học giả vào link này để biết thêm thông tin về Journal Impact Factor.

Author-Level Metrics (Chỉ số cấp Tác giả)

Author-Level Metrics (Chỉ số cấp Tác giả) ví dụ như chỉ số h-index đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhà nghiên cứu. H-index của nhà nghiên cứu có thể được tính theo cách thủ công bằng việc xác định số lượng trích dẫn cho tất cả các bài báo đã xuất bản, và xếp hạng thứ tự theo lần trích dẫn: một nhà nghiên cứu có h-index nếu bài báo của họ được trích dẫn ít nhất h lần mỗi bài. 

Như đã đề cập phía trên, cách tốt nhất giúp người nghiên cứu theo dõi các chỉ số tác giả là tạo và cập nhật hồ sơ tác giả của mình, gồm:

  • Hồ sơ tác giả trên Scopus.
  • ResearcherID trên Web of Science.
  • Hồ sơ Trích dẫn trên Google Scholar.

Việc thiết lập, duy trì các hồ sơ tác giả giúp chính người nghiên cứu và các đối tượng khác (như Hội đồng xét duyệt) dễ dàng kiểm tra chỉ số cấp tác giả hoặc hỗ trợ học giả đưa các chỉ số đó vào đơn xin tài trợ.

Lưu ý

  • Không có độc một hệ số nào có thể làm chuẩn mực để đánh giá tác động hoặc chất lượng nghiên cứu. Chỉ số trên Scopus, Web of Science và Google Scholar dựa vào các ấn phẩm được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu của riêng từng nguồn.
  • Một số cơ quan tài trợ không cho phép sử dụng chỉ số tác động tạp chí (journal impact factor) hoặc h-index trong các đơn xin tài trợ. Các quy tắc này thay đổi theo từng năm. Khi chuẩn bị đơn xin tài trợ, học giả nên đọc và làm theo các quy tắc và hướng dẫn để đảm bảo chỉ đưa vào các chỉ số được chấp nhận.

Bích Ngọc dịch

Nguồn:

Peta Humphreys, Lindy Cochrane, Satu Alakangas. (November 13, 2017). Thing 22: Research Impact. The University of Melbourne Library.

Leave A Comment