fbpx

TÁC ĐỘNG DÀI HẠN TỪ CÁC ĐẬP THƯỢNG NGUỒN ĐẾN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nghiên cứu của các tác giả Việt Nam và Nhật Bản, trong đó tác giả chính là Đoàn Văn Bình đến từ Đại học Thủy Lợi về các tác động của các đập khu vực thượng nguồn sông Cửu Long tại Trung Quốc đến lưu lượng và lượng phù sa tại Đồng bằng sông Cửu Long được công bố trên tạp chí Geomorphology thuộc nhà xuất bản Elsevier. Đây là tạp chí Q1 (2019 JIF = 1.38) về khoa học Trái Đất và Hành tinh, Khoa học bề mặt Trái đất.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu về lưu lượng và lượng phù sa tại khu vực thượng nguồn sông Mê Kông tại Trung Quốc theo khoảng thời gian ngày, tháng, năm từ 1961 đến 2015. Kết quả này được so sánh với lưu lượng và lượng phù sa tại lưu vực sông Tiền thuộc Đồng bằng bằng Sông Cửu Long từ 2014 đến 2017. Các dữ liệu về lưu lượng phù sa được thu thập thông qua 4 trạm đo thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 7 trạm đo trên lưu vực sông trong đó có 1 trạm đo thuộc thượng nguồn Lancang, Trung Quốc. Dữ liệu cát được thu thập tại khu vực sông Tiền và sông Hâu từ 2008 đến 2017. Khảo sát địa hình đáy sông được thực hiện dọc theo 570km chiều dài sông Tiền và sông Hậu trong năm 2017.

Thêm vào đó dữ liệu về mực nước tại các khu vực trên cũng được ghi lại trong suốt thời gian khảo sát và được kiểm tra hai lần mỗi ngày và được sử dụng để tính toán cao độ dòng sông. Các kiểm định (Mann-Kendall, Pettitt, và Sen Slope) được sử dụng để phân tích xu hướng và thay đổi trong dài hạn về dòng chảy và lưu lượng phù sa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy lưu lượng phù sa tại khu vực thượng nguồn tăng lên trong khi đó lưu lượng phù sa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm dưới tác động của các đập tại khu vực thượng nguồn. Bên cạnh đó, khai thác cát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng làm suy giảm 14,8% lượng phù sa tại khu vực này. 

Nghiên cứu này cho thấy các tác động của con người trong quá trình biến đổi tự nhiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – vùng đồng bằng lớn nhất cả nước. Sụt giảm phù sa sẽ ảnh hưởng đến quá trình bồi lấp ven biển, gia tăng xâm nhập mặn và khó khăn trong đo lường nước. Các thay đổi này dẫn đến những thiệt hại về nông nghiệp và ngư nghiệp, hai lĩnh vực kinh tế chính của khu vực và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Chi tiết nghiên cứu

Doan Van Binh, Sameh Kantoush & Tetsuya Sumi (2020). Changes to long-term discharge and sediment loads in the Vietnamese Mekong Delta caused by upstream dams. Geomorphology, 353, 107011

error: Content is protected !!

Để lại thông tin để nhận tư vấn