ERESSA – Chương trình nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên

Chương trình Nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên đại học thuộc khối KHXH&NV

Tổng Quan

Nghiên cứu khoa học (NCKH), nhất là NCKH theo hướng hội nhập quốc tế là hoạt động ngày càng có vai trò quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học (GD ĐH). Trong những năm qua, đã có nhiều chính sách, sáng kiến cấp độ Chính phủ và cơ sơ sở GD ĐH nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH tại các trường đại học trong cả nước như: việc ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ NAFOSTED; việc đổi mới quy định đào tạo tiến sĩ; bổ nhiệm GS, PGS; việc thúc đẩy các nhóm nghiên cứu tại các trường ĐH; việc đổi mới quy định, quy chế thực hiện đề tài, dự án NCKH …. 

Trong 2 lĩnh vực lớn là khoa học tự nhiên và công nghệ (KHTN&CN) và khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) thì rõ ràng, lĩnh vực KHXH&NV ở nước ta có mức độ hội nhập quốc tế thấp hơn, thể hiện qua số lượng và chất lượng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế. 

Trong bối cảnh đó, chương trình ERESSA được thiết kế nhằm đưa ra một giải pháp toàn diện nhằm giúp nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên thuộc khối ngành KHXH&NV thuộc tai các cơ sở GD ĐH trong cả nước bằng phương pháp kết hợp (giữa online và offline; giữa đào tạo và huấn luyện). 

ERRESSA được phát triển dựa trên kinh nghiệm thành công của Chương trình Research Coach in Social Sciences, đã tổ chức đào tạo và huấn luyện cho gần 1000 giảng viên, sinh viên người Việt trong và ngoài nước; từ đó đã công bố hơn 100 bài báo trên các tạp chí Scopus, SSCI. 

Hoạt động chính

Đối với giảng viên

Đối với cơ sở giáo dục đại học

Khóa học này dành cho

Bạn sẽ đạt được gì từ khóa học này

 • Giúp học viên có kiến thức và kỹ năng tự học;
 • Giúp học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học;
 • Tạo nền tảng vững chắc cho học viên trước khi chính thức bước chân vào môi trường học ở các trường đại học trên thế giới;
 • Góp phần nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của hồ sơ xin học bổng của học viên.
 • Có cơ hội trở thành tác giả (đồng tác giả) của một bài viết khoa học đăng trên trang web được Google Scholar chỉ mục.
 • Các bài viết tốt của học viên có cơ hội phát triển thành bài báo khoa học đăng tại các nghị/tạp chí trong nước và quốc tế;
 • Học viên được giảng viên viết thư giới thiệu khi xin nhập học và xin học bổng tại nước ngoài.

Tại sao Bạn nên chọn Edlab?

Đội ngũ giảng viên đồng hành cùng bạn

Nội dung chương trình

Học phần I: Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội (Research methods in social sciences)

Mục tiêu 

Cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng căn bản nhất của nghiên cứu trong KHXH

(To provide basic knowledge and skills in social sciences for learners)

Trình độ 

Cơ bản (basic)

Thời lượng 

Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)

Online: 15h trong 8 buổi học (15h in 8 sessions)

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)

Học phần II: Đọc và viết trong KHXH (Academic Reading and Writing in Social Sciences)

Mục tiêu 

 • Giúp người học có kỹ năng đọc bài báo khoa n và hiệu quả hơn (to provide learners skills in effective reading of academic paper)
 • Giúp người học có được các kỹ năng viết hiệu quả hơn (to provide learners skills in effective writing of academic document)

Trình độ 

Nâng cao (advanced)

Thời lượng 

 • Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)
 • Online: 15h trong 8 buổi học (15h in 8 sessions)
 • 2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1)

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)

Học phần III: Kinh tế lượng và sử dụng SPSS (Econometrics and using of SPSS)

Mục tiêu 

Cung cấp cho người học những kiến thức căn bản nhất của kinh tế lượng (to provide basic knowledge in econometrics for learners) 

Giúp người học có khả năng sử dụng các tính năng cơ bản của SPSS (to help learners to be able to use the key tools of SPSS software)  

Trình độ 

Căn bản (Basic) 

Thời lượng 

Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

Học phần IV: Sử dụng SPSS, AMOS để phân tích bảng hỏi bằng phương pháp SEM (Using SPSS, AMOS to analyze servey questionnaires with SEM)

Mục tiêu 

 • Giúp người người học nắm được các vấn đề cơ bản của phương pháp SEM 
 • Giúp người học có thể sử dụng SPSS, AMOS  

Trình độ 

Nâng cao (advanced) 

Thời lượng 

Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

Học phần V: Phương pháp nghiên cứu định tính cho các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (Qualitative methods in Social Sciences)

Mục tiêu 

 • Hỗ trợ các học viên trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu định tính.
 • Giúp học viên nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập và hướng dẫn sinh viên NCKH thực hành.

Trình độ 

Cơ bản (Basic)

Thời lượng 

Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions)

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese)

Học phần VI: Phương pháp Delphi và AHP (Kết hợp giữa phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP)

Mục tiêu 

 • Giúp người học nắm được các vấn đề cơ bản về phương pháp phỏng vấn chuyên gia Delphi và survey bảng hỏi AHP

Trình độ 

Nâng cao (advanced) 

Thời lượng 

Offline: 15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

Học phần VII: Phương pháp Bibliometric Analysis

Mục tiêu 

Giúp được người học nắm được các vấn đề cơ bản của phương pháp Bibliometrics; Giúp người học chạy được phần mềm VosViewer  

Trình độ 

Cơ bản (basic)

Thời lượng 

15h trong 5 buổi học (15h in 5 sessions) 

2h huấn luyện 1-1 (2h coaching 1-1) 

Ngôn ngữ 

Tài liệu: tiếng Anh; dạy và học: tiếng Việt (material: English; teaching and learning: Vietnamese) 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CỰU HỌC VIÊN

Đề tài nghiên cứu

Tác động của niềm tin tâm linh đến sự hồi phục sức khỏe tinh thần của bệnh nhân.

Investigating effects of faith-based spirituality on mental distress recovery of Vietnamese patients.

Đề tài nghiên cứu

Phân tích quá trình phát triển sản phẩm mới tại hai doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

New Product development: An analysis of two small and medium enterprises in Vietnam.

Đăng Ký Nhận Tư Vấn