NOBEL KINH TẾ 2020 THUỘC VỀ HAI NHÀ TIÊN PHONG VỀ LÝ THUYẾT ĐẤU GIÁ

Giải Nobel Kinh tế 2020 thuộc về 2 nhà nghiên cứu Paul Milgrom và Robert Wilson, cả 2 đều đang làm việc tại Đại học Stanford.

Trước khi công trình của Wilson được công bố vào những năm 1960 và 1970, nghiên cứu về đấu giá chỉ tập trung vào tài sản tư của cá nhân và đánh giá chủ quan của các hàng hoá và dịch vụ được bán. Nhưng ẩn dưới các cuộc đấu giá là một giá trị chung – giá thị trường – mà những người đấu giá đều phụ thuộc vào nhưng phải ước tính một cách độc lập. Wilson đã dùng lý thuyết trò chơi để xây dựng nên những chiến lược đấu giá tốt nhất trong các buổi đấu giá giá trị chung, và cho thấy cách nó dẫn tới giá thầu thấp khi mà mọi người cố gắng tránh “lời nguyền của người chiến thắng” – tức là ước tính quá cao giá trị chung và là người chiến thắng với giá quá lớn.

Milgrom, nghiên cứu sinh của Wilson, đã bổ sung thêm vào khung lý thuyết này bằng cách cho thấy cả giá trị cá nhân (private value) và giá trị chung (common value) đều có ảnh hưởng tới kết quả cuộc đấu giá. Fredriksson, một nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala và là chủ tịch Ủy ban Nobel lĩnh vực khoa học kinh tế, đã phát biểu trong buổi họp báo rằng “Họ đã ứng dụng lý thuyết đấu giá trong các bối cảnh thực tế hơn. Nghiên cứu cơ bản của họ cho phép họ đầu tư vào các dạng thức đấu giá hoàn toàn mới.”

Trong những năm 1990, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) đã sử dụng lý thuyết này để cải thiện việc phân phối các dải tần số vô tuyến cho các công ty viễn thông và truyền thông. FCC trước đó đã thực hiện việc này thông qua các đơn xin cấp phép và lựa chọn ngẫu nhiên. Bằng việc sử dụng dạng thức đấu giá của Milgrom và Wilson, vốn được thiết kế để xử lý các vấn đề liên quan tới các giá trị không chắc chắn và “lời nguyền của người chiến thắng”, các đấu giá giải tần số của FCC đã làm nó thu được hàng tỉ đô-la trong suốt 20 năm qua.

Dạng thức này đã được sử dụng bởi các quốc gia khác – bao gồm Anh, Ấn Độ và Canada – để cải thiện sự phân bổ của không chỉ là các giải tần số vô tuyến mà cả những tài sản khác, chẳng hạn như cho phép thải khí carbon.

Nguồn: O’Grady, C. (2020). Economics Nobel honors pioneers of auction theory. Science. https://doi.org/10.1126/science.abf0542

Leave A Comment