NỚI LỎNG TIỀN TỆ VÀ NẮM GIỮ TIỀN MẶT: BẰNG CHỨNG TỪ MỘT THỊ TRƯỜNG ĐANG PHÁT TRIỂN

Tác giả Trần Quốc Trung, đại học Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nghiên cứu với đề tài “Monetary loosening and cash holdings: Evidence from an emerging market” công bố trên số 36, tháng 10 này của tạp chí Finance Research Letters (Q1 Scopus, CiteScore: 3.8). 

Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của việc nới lỏng tiền tệ tới việc nắm giữ tiền tệ của các doanh nghiệp trong thị trường chứng khoán Việt Nam bởi một vài đặc điểm riêng biệt. Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam nhất quán theo đuổi chính sách mở rộng thị trường trong suốt thời gian từ 2007 đến 2017. Thêm vào đó, là một thị trường đang phát triển, chính sách tiền tệ của Việt Nam chủ yếu dựa trên cơ chế số lượng.

Nghiên cứu đã chỉ ra một vài phát hiện về hành vi tài chính doanh nghiệp bằng cách nêu vai trò của nới lỏng tiền tệ trong việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp. Hơn nữa, nó cũng cung cấp nhiều hiểu biết hơn về tài chính thị trường đang phát triển. Các đặc điểm này khiến việc cung tiền trở thành yếu tố xác định hiệu quả các quyết định tài chính doanh nghiệp.

Với mẫu 4.503 quan sát từ 751 doanh nghiệp, nghiên cứu phát hiện việc gia tăng cung ứng tiền tệ có tương quan nghịch với việc nắm giữ tiền mặt, độ nhạy của dòng tiền và giá trị của tiền mặt. Những kết quả nghiên cứu này ngụ ý rằng các nhà quản lý doanh nghiệp nên cân nhắc chính sách tiền tệ khi đưa ra các quyết định tài chính. Họ nên có mối quan hệ tốt với các ngân hàng để tránh ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô đến tài chính của họ. Ngoài ra, các nhà đầu tư cần cân nhắc đến chính sách tiền tệ khi định giá việc nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp. Những hiểu biết này cũng sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả. 

Chi tiết nghiên cứu:

Quoc Trung Tran. (2020). Monetary loosening and cash holdings: Evidence from an emerging market. Finance Research Letters, 36.

Leave A Comment